Rakouský dopravce totiž zajistil jeho přepravu na svém území zdarma. Světlo má u nás své místo na brněnském Petrově.

Skauti a členové Junáku se ale pravidelně starají také o jeho zaslání na další místa v zemi a na neděli naplánovali jeho rozvezení, opět po železnici.