Hitler tak předstihl například římského císaře Julia Caesara. Maďarští učitelé dějin vyslovili nad výsledky zděšení. "Čeká nás hodně práce," řekl pro deník za všechny kantory Laszlo Miklosi.

Výzkum mínění proběhl v dubnu. Institut FISZ tehdy oslovil 26 678 středoškoláků, mezi 16. a 18. rokem věku, ve 414 vzdělávacích institucích. Každý z oslovených mohl uvést maximálně 3 oblíbené historické postavy. Pro Hitlera se přitom vyslovilo 6 procent studentů. Podobné směřování mládeže, její tíhnutí k "autoritám", ukázal i výzkum, který před několika lety proběhl na univerzitách. "Začalo to na vysokých školách, nyní pravicový extremismus pronikl i mezi středoškoláky," popsal situaci Miklosi.

Nepszabadsag dále píše, že prvenství získal Matyáš Korvín (1458-1490), pro nějž se vyslovilo 38 procent dotázaných. Druhý byl Napoleon s 24 procenty, o třetí místo se dělili vůdce protihabsburské revolty Lájos Kossuth a ekonomický reformátor hrabě István Széchenyi s 22 procenty, pátý byl první uherský král Štěpán (997-1038) s 19 procenty.