Hlavní obsah

Projekt EU má zlepšit kvalitu vzdělávání a umožnit absolventům vyšší výdělky

Znalosti žáků ZŠ a SŠ v příhraničních regionech jsou hluboko pod evropskými průměry. To žákům brání v možnosti získat další kvalitnější vzdělání, ale způsobuje jim to také problémy na trhu práce, neboť pak nedokáží reagovat na nabídky zahraničních investorů, a tím nemohou získat zajímavá a dobře placená místa. Vyplývá to z výzkumu OECD PISA 2006 o situaci v počátečním vzdělávání.

Projekt EU má zlepšit kvalitu vzdělávání a umožnit absolventům vyšší výdělky

O nové pojetí výuky a její zkvalitnění se snaží projekt EU pod názvem „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“. Pedagogové se v průběhu jeho realizace seznámí s tím, jak učit moderně, s novými materiály, vycházejícími z výsledků testování žáků příhraničních krajů České a Slovenské republiky.

Do projektu se zapojily Moravskoslezský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. „Diagnostikovali jsme současný stav znalostí u více než 6000 žáků českých a slovenských ZŠ a SŠ. Za dva roky, po výstupním testování těchže žáků, dokážeme školám sdělit, jak znalosti jejich žáků v mateřském jazyce, cizích jazycích, matematice a přírodních vědách vzrostly,“ uvedl Martin Malčík, proděkan rozvoj Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (OU).

Erika Mechlová, předsedkyně správní rady Metodického a evaluačního centra, o.p.s. (MEC) Ostravské univerzity v Ostravě v této souvislosti uvedla: „K hodnocení svých znalostí a dovedností, které se žáci ZŠ a SŠ dozvědí hned po ukončení testu, se může trvale vracet jak on sám, tak i jeho rodiče. Až dosud neměl žák odpovědnost sám za sebe, o všem vypovídala jen jeho známka.“ Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality škol a vzdělávacího potenciálu pedagogů.

K nosným aktivitám projektu, jehož vedoucím partnerem je MEC a dalšími partnery Trnavská univerzita v Trnavě a OU, patří kromě již uskutečněných vstupních testů i testy výstupní, e-learningové kurzy pro učitele na práci s výstupy. Byla vyvinuta metodika zpracování relativního přírůstku znalostí a jeho vyhodnocení včetně zpracování výstupů pro žáky, rodiče, učitele a vedení škol.

V pátek 12.11.2010 proběhne v aule Ostravské univerzity v Ostravě od 10 hod. přeshraniční setkání českých a slovenských pedagogů ZŠ a SŠ zapojených do projektu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků