Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Kdy vlastně končí směna?

Zatímco na některých pracovištích – typicky v kancelářích – je otázka začátku a konce směny jasná, tak na jiných – to vždy neplatí. Můžeme se v nich poměrně často setkat s názorem, že zaměstnanec začne vlastně pracovat už v momentě, kdy projde vstupním turniketem, a naopak končí, když si u něj odpíchne svůj odchod.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Kdy vlastně končí směna?


Pracuji v továrně, kde máme naplánované směny od 6 hodin do 14 hodin. Vždy jsme byli zvyklí si v 6 h „odpíchnout“ na vrátnici, pak se jít převléct a zhruba v půl sedmé přijít na linku a začít pracovat. Protože se při práci hodně umažeme, musíme z linky odcházet už okolo 13:30, abychom se vůbec stihli do 14 h umýt a převléct a ve 14 h si odpíchnout odchod. Zaměstnavatel teď ale vyhlásil, že nám za mytí a převlékání platit nebude a že na lince musíme být už v 6 h a odejít z ní až ve 14 h – a co ta hodina, co na mytí a převlékání nutně potřebujeme? Budou to přesčasy?

Pracovní doba

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který určuje začátek a konec směn. Jedná se o dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a v níž musí být na svém pracovišti připraven pracovat podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnanec by proto měl být už na začátku směny (převléknutý a po všech stránkách připravený) na svém pracovišti a odcházet z něj až po jejím skončení.

Převlékání před začátkem směny či umývání se/převlékání po jejím konci proto podle zákoníku práce není součástí směny. Výjimku z tohoto pravidla však může stanovit kolektivní smlouva, na základě které může být do směny zahrnuto i převlékání před jejím začátkem či očista po jejím konci. Na tuto úpravu však není právní nárok a záleží pouze dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele vůbec působí). Nelze vyloučit, že by zaměstnavatel mohl očistu před/po směně zahrnout do pracovní doby vnitřním předpisem – v praxi jsem se s tím však zatím nesetkala.

Pracovní doba vs. docházka do zaměstnání

V praxi je potřeba rozlišovat dobu výkonu práce a docházku do zaměstnání. Docházka do zaměstnání totiž představuje čas, kdy zaměstnanec prošel vchodem do/z objektu zaměstnavatele, kde se zaznamená jeho příchod a odchod (ať už osobně na vrátnici, nebo prostřednictvím moderních automatizovaných systémů).

Naopak pracovní doba neznamená celý čas strávený na pracovišti zaměstnavatele, ale pouze dobu, kdy zaměstnanec skutečně vykonával svoji práci, popř. jinou činnost, která se za výkon práce považuje, jako např. seznámení se s aktuálními pracovními úkoly či technickým stavem pracovního náčiní, bezpečnostní přestávka apod.

Vzhledem k tomu, že je povinností zaměstnance vykonávat pro zaměstnavatele práci ve stanovené pracovní době, je povinen celou směnu řádně odpracovat. Pokud ale směnu zkracuje – tím, že začne pracovat po začátku, nebo naopak ukončí práci před jejím koncem – porušuje svou povinnost účelně využívat pracovní dobu k plnění pracovních úkolů, což by mohlo vést až k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro porušování povinností.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že jste povinen po celou pracovní dobu vykonávat pro zaměstnavatele práci, za kterou vám zaměstnavatel poskytuje mzdu, má po vás právo požadovat, abyste práci vykonával už od 6 hodin, kdy už musíte být připraven (převléknut) na svém pracovišti (u vás tedy na lince), až do 14 hodin – kdy teprve můžete z linky odejít a začít s převlékáním a očistou. Hodina navíc, kterou celkově potřebujete na očistu, bohužel přesčasem není. Doporučuji si ale zkontrolovat kolektivní smlouvu / vnitřní předpisy zaměstnavatele, zda tam neexistují výjimky z tohoto pravidla.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků