Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Jak správně předat písemnost v pracovním právu?

V pracovním právu existují písemnosti, které se stávají účinné, až když jsou řádně doručené druhé straně. O jaké písemnosti se ale jedná a jakým způsobem se mají takové písemnosti doručovat? A který den se považuje za den doručení?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Jak správně předat písemnost v pracovním právu?
Mám malou firmu, kde zaměstnávám několik zaměstnanců. Kvůli nadbytečnosti jsem propustil jednoho zaměstnance výpovědí, kterou jsem podepsal 31. 5. Protože jsem už zaměstnance na pracovišti nezastihl, poslal jsem mu téhož dne výpověď doporučenou poštou na adresu jeho trvalého bydliště. Zaměstnanec ji převzal až 6. 6. Kdy mu tedy skončil pracovní poměr?

Doručování písemností

Podle zákoníku práce mají zvláštní režim doručování takové písemnosti, které se týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a také důležité písemnosti týkající se odměňování či porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Tyto písemnosti totiž musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou (dále označené jen jako „písemnosti“).

Způsoby doručování zaměstnavatelem do vlastních rukou

Zaměstnavatel doručuje zaměstnanci písemnosti do vlastních rukou předně osobním předáním, a to buď na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoliv zaměstnance zastihne. Při osobním předání je vhodné nechat si od zaměstnance podpisem potvrdit převzetí písemnosti a také zajistit svědky pro případ, že zaměstnanec dotčenou písemnost převzít odmítne. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, považuje se taková písemnost za doručenou.

Dalším způsobem je doručit zaměstnanci písemnost elektronickou formou. Tento způsob lze ale užít pouze za předpokladu, že zaměstnanec s tímto způsobem doručování písemně souhlasil a poskytl zaměstnavateli svoji elektronickou adresu pro doručování. Zároveň musí být oba (zaměstnavatel i zaměstnanec) držiteli elektronického podpisu. Díky všem omezením, která zákoník práce elektronickému zasílání ukládá, je v praxi toto elektronické doručování téměř nerealizovatelné.

Není-li možné osobní předání či předání elektronickou cestou, může zaměstnavatel zaslat písemnost zaměstnanci také poštou. Nebyl-li zaměstnanec na své adrese zastižen, uloží se písemnost na poště a zaměstnanec obdrží výzvu, aby si ji do 10 pracovních dnů vyzvedl. Součástí výzvy musí být také poučení o následcích odmítnutí převzít ve výše uvedené lhůtě písemnost.

Jakmile zaměstnanec uloženou písemnost převezme, je považována za doručenou. Nevyzvedne-li si zaměstnanec uloženou písemnost do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že výpověď z pracovního poměru patří k písemnostem, které se stanou účinné až doručením do vlastních rukou zaměstnance, je rozhodující okamžik, kdy jste ji zaměstnanci řádně doručili. Pokud ve vašem případě byla zaměstnanci doručena výpověď poštou až 6. 6., začne výpovědní doba běžet až prvním dnem následujícího měsíce, tj. od 1. 7., a skončí po uplynutí dvou měsíců (pokud nebyla sjednána delší) – a pracovní poměr tak skončí 31. 8.

Jestliže jste chtěl dát zaměstnanci výpověď k 31. 5., měl jste mu výpověď předat osobně téhož dne, což lze i na jiném místě než na pracovišti, například v bytě zaměstnance. Při osobním předání je vhodné mít s sebou nějakou další osobu, kdyby zaměstnanec odmítl potvrdit převzetí výpovědi (ačkoli se v takovém případě považuje výpověď stejně za řádně doručenou, další osoba vám může v případě sporu řádné předání výpovědi dosvědčit).

Odpovídali Barbora Kudrhalt Suchá a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků