Lidem v tomto průmyslovém odvětví se přihodila téměř polovina úrazů (20 770). Nejčastější příčinou je špatně odhadnuté riziko při práci a používání nebezpečných postupů včetně zbytečného pobývání v nebezpečném prostoru (74 %). Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Státního ústavu inspekce práce.

Agenturní zaměstnanci jsou zranitelnější

„Riziko vzniku vážného nebo dokonce smrtelného úrazu může být vyšší, pokud v provozu pracují agenturní zaměstnanci. Mnohdy nemají pro výkon takové práce dostatečné kvalifikační předpoklady nebo zkušenosti, případně mohou mít sklon podceňovat povinné nošení ochranných pracovních pomůcek,“ vysvětluje odborník na bezpečnost práce Lubomír Winkler ze společnosti Ardon, která je předním dodavatelem ochranných pracovních oděvů a pomůcek.

Nejčastěji pak dochází k úrazům v chemické výrobě, při práci s kovy a při zpracování druhotných surovin. Mimořádně závažné úrazy se stávají během provozu různých tlakových nádob, tepelných výměníků, často také při opravách a provozní údržbě.

Nejvíce úrazů v zaměstnání se přihodilo kvůli špatně odhadnuté míře rizika. „Máme dvě ohrožené skupiny zaměstnanců. Nejvíce pracovních úrazů mají nováčci a zaměstnanci do dvou let pracovního poměru. Druhou skupinu tvoří ,mazáci‘ s přehnaným pocitem neohroženosti a rutiny. To se určitě nevyplácí třeba na stavbách nebo při práci ve výškách, kde je druhá největší četnost smrtelných pracovních úrazů hned po dopravě,“ dodává Petr Kaňka, školící pracovník pro bezpečnost práce z poradenské společnosti Bureau Veritas.

Ochranné pomůcky leží ve skladu

Odborníci připomínají, že firmy mají ze zákona povinnost dohlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, praxe ale vypadá často jinak.

„Začíná to už u ochranných pracovních pomůcek, které mají mít všichni zaměstnanci na základě vyhodnocení rizik trvale k dispozici. Místo toho jsou například ochranné brýle, chrániče sluchu nebo speciální nehořlavé oděvy hromadně uloženy ve skladu, kam pracovníci nemají bezprostřední přístup,“ uzavírá Lubomír Winkler.