Účastníci fóra se shodli na tom, že politická reprezentace, která vzejde z říjnových voleb, by měla jako první úkol neprodleně začít zlepšovat fungování státu.

„Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur,“ uvádí se v prohlášení.

Za alarmující považují signatáři výzvy nárůst úředníků a státních zaměstnanců za poslední dvě dekády o 30 procent. Apelují proto na politiky, aby omezili počet nadbytečných úředníků. „Například snížení počtu státních zaměstnanců o 70 tisíc bude stát nutit k efektivnějšímu fungování, a navíc se ušetří zhruba 40 miliard korun,“ říká se v prohlášení.

Problém české ekonomiky podle manažerů tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem ekonomiky. Ekonomický rozvoj ČR by se podle nich měl v daleko větší míře opírat o vlastní vývoj a produkci.

„Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy dosavadního vývoje ekonomiky a všestranně podpoří ty její části a firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jedině to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti,“ uvádí se v prohlášení České manažerské asociace (ČMA).