Největší komunita obchodníků v ČR Business Animals provedla v červnu průzkum zaměřený na získání informací o tom, co především mladí lidé od svých zaměstnavatelů očekávají. Průzkum mezi členy největší prodejní komunity u nás, v níž jsou zastoupeny velké korporace i malé firmy, upozornil na potřeby a očekávání tzv. mileniálů, se kterými si musí zaměstnavatelé poradit.

Většina příslušníků této generace nehledá práci tak, jak ji znali jejich rodiče, ale hledá neustálé výzvy. Práci na zajímavých projektech vyžaduje 70 procent z nich. Pro 60 procent mladých je důležité sladění pracovních a volnočasových aktivit a možnost využití flexibilních úvazků. Více než polovina oslovených zároveň očekává rychlý kariérní postup.

Jako generace Y, nebo také mileniálové, jsou označováni lidé narození mezi roky 1980 a 2000. Právě ti patří mezi mladé dravce, z nichž většina si chce rychle vybudovat kariéru, vědí přesně, co chtějí a co nabízejí, a očekávají za to relevantní odměnu. Nechtějí pro firmy pouze pracovat, chtějí být jejich součástí. Platí to jak pro studenty, kteří zrovna dokončili školu a hledají zaměstnání, tak pro lidi generace Y, kteří práci mění. Zároveň si potenciálního zaměstnavatele vybírají stejně pečlivě jako zaměstnavatelé je.

Více pracovat s lidmi

„Tento trend bude v příštích letech ještě posilovat. Proto se musí společnosti více zaměřovat na lidi a práci s nimi. K motivaci už nebudou stačit klasické benefity nebo práce s vyspělými technologiemi.

Lidé, kteří pracují v určitém oboru, nebo mladí lidé typu mileniálů už nehledají pouze jistou práci s pevnou pracovní dobou. Tito lidé chtějí výzvu. Chtějí se podílet na zajímavých projektech, rychleji postupovat v kariéře a mít možnost sladit pracovní a osobní život,“ vysvětluje Jitka Zoderová, zakladatelka a šéfka Business Animals.

Chtějí být chápáni

Přestože se řada firem pouští do budování své značky, posilují firemní kulturu a chtějí využít konkurenční výhodu, aby zaujaly potenciální zájemce o práci, mladá, nastupující generace českým manažerům stále přidělává vrásky.

Ze zjištění mezi majiteli a personalisty oslovených firem vyplývá, že si část manažerů (15 procent) myslí, že mladí rozbíjejí ve firmách zaběhlé postupy a nechce se jim pracovat.

„Vystoupit z komfortní zóny a začít rozumět jiným požadavkům je pro některé šéfy náročné. Pokud ale podnik funguje podle striktních pravidel a nezná jazyk a motivy mladé generace, dostává se do problémů. Přitom generace Y chce jen mít pocit, že jim jejich zaměstnavatelé rozumějí,“ zdůrazňuje Zoderová.

Je třeba je zaujmout

Zaměstnavatelé si stále silněji uvědomují, že tuto generaci musí zaujmout. A projevuje se to už při náboru.

„U 50 procent firem se ukázalo, že pokud uchazečům o práci nabídnou produktivní pracovní prostředí, které je bude bavit, mají vyhráno a zájemci se k nim pohrnou. Je to jen o změně myšlení ve firmě. Pokud ale existuje 15 procent zaměstnavatelů, kteří ještě ke změně nedozráli, je to jejich škoda. Mladá generace umí nabídnout nejen orientaci na výsledek, kreativní přístup, ale i loajalitu,“ připomíná.

Jsou orientováni na výsledek

Podle průzkumu lákají mladé zaměstnance rychle rostoucí společnosti s globálními ambicemi, kde mohou dělat kariéru nikoli na základě odsloužených let, ale díky dosaženým výsledkům. Orientace na výsledek je důležitá pro 70 procent mileniálů.

„Starší generace náboruje mladé a musí se o ně zajímat, to je a vždycky byla logika pracovního trhu. Je to jenom o pochopení způsobu, jak oni uvažují. Potřebují mít pocit, že jim rozumíte, že mluvíte řečí jejich ‚kmene‘. Pak uvidíte, kolik šikovných mileniálů na trhu je,“ zdůrazňuje Tomáš Adam ze společnosti Motivation, která pomáhá firmám vzdělávat zaměstnance digitální generace.