Centrum bude stávajícím pedagogům nabízet roční výukový program, do kterého v září nastoupí první třicítka akademiků.

CERPEK je součástí strategického projektu Muni 4.0 podpořeného z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celý projekt se zaměřuje na zvýšení kvality výuky, na boj se studijní neúspěšností a lepší přípravu studentů na praxi.

Online kurzy a zpětná vazba

„Každá kvalitní univerzita pečuje o rozvoj umění učit, které je základem každodenního života na vysoké škole. Rozšiřující se zahraniční zkušenosti akademiků a studentů rovněž podněcují ke kvalifikované systematické přípravě vysokoškolských pedagogů,“ uvedl prorektor MU Martin Bareš.

Účastníci programu nejprve absolvují dvacetihodinový intenzivní seminář, následně se budou vzdělávat prostřednictvím online kurzů. Postupně mají vypracovávat různé úkoly včetně přípravy modelové hodiny, která se nahraje. Díky tomu budou pak moci obdržet zpětnou vazbu.

Najít si mentora

Pedagogové budou mít také za úkol najít si mentora pro svůj další pedagogický rozvoj. „S mentorem se budou radit o problémech, které ve výuce řeší. Až programem projdou, mohou se jeho účastníci sami stát poradci pro své následovníky,“ doplnil garant projektu Jeffrey Vanderziel.

Centrum a jeho aktivity se poprvé představí ve čtvrtek 8. června na konferenci Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí. Hovořit se bude zejména o tom, jak co nejlépe připravit pedagogy, aby dokázali studentům co nejefektivněji předávat informace a motivovat je ke zdárnému dokončení studijních povinností.

Právě s častou neúspěšností vysokoškolských studií se brněnská univerzita rovněž rozhodla bojovat. [celá zpráva]