Mileniálové jsou také někdy označováni jako internetová generace nebo generace Y. Charakteristické je pro ně zejména to, že vyrůstali obklopeni moderními technologiemi, které výrazně ovlivňovaly jejich životy a mají vliv také na to, jak se chovají při hledání práce.

Je pro ně typické, že se chtějí věnovat práci, která je bude bavit a vnitřně naplňovat. Sedmdesát procent českých mileniálů alespoň nepravidelně sleduje nabídky práce. Ženy to na rozdíl od mužů dělají častěji, téměř polovina (46 procent) je sleduje pravidelně jedenkrát týdně.

Pokud se chtějí mladí Češi dozvědět o nabídce volných pracovních míst, nejčastěji zamíří na internetové stránky pracovních portálů, velkých zaměstnavatelů nebo na sociální sítě. Třetina českých mileniálů dokonce uvedla, že si na sociálních sítích vyhledávají osobní profily svých budoucích kolegů.

Do ciziny jen jako z nouze ctnost

Práce v zahraničí mladé Čechy neláká, 57 procent z nich se o ni nikdy aktivně nezajímalo. Pouze čtvrtina se nechala slyšet, že je pro ně práce v zahraničí atraktivní. Častěji to byli muži a také lidé z menších měst nebo ti, kteří jsou právě ekonomicky neaktivní.

Z uvedeného průzkumu mezi českými mileniály dále vyplynulo, že nejoblíbenějším benefitem jsou pro ně tzv. sick days. Dále oceňují možnost dalšího vzdělávání a úpravu pracovního prostředí podle svého vkusu.

Za nejméně vítaný benefit považují možnost vyjet na zahraniční pracovní stáž nebo služební cestu do zahraničí. Zaměstnavatelé je nenalákají ani na firemní akce (teambuilding), ani na příslib služebního automobilu, zato ale „slyší“ na možnost pružné pracovní doby.