Ačkoli stále roste počet zájemců o studium na vysoké nebo vyšší odborné škole, čerství absolventi středních škol stále tvoří relativně velkou skupinu, která vstupuje na trh práce. Odhadem jde o tři lidi z deseti. V loňském roce šlo zhruba o 25 tisíc mladých uchazečů o práci, letošní rok by se příliš lišit neměl.

Prázdniny využít ke studiu jazyků

V případě maturitních oborů tvoří největší skupinu absolventi ekonomických středních škol a informatických oborů, v případě nematuritních je to strojírenství a strojírenská výroba. „Jde o obory, které aktuálně skutečně naléhavě potřebují nové lidi,“ uvádí Jonathan Hill, ředitel Grafton Recruitment.

„Asi nejvíce vhodných pozic je v současné době v zákaznických službách. Zde mají absolventi šanci získat nadprůměrné finanční ohodnocení, jen musejí zvládat cizí jazyky. Doporučujeme tedy všem maturantům, kteří si ještě před zahájením pracovních povinností chtějí dopřát prázdniny, aby je věnovali studiu jazyků,“ radí.

„Možností, jak se i mimo pobyt v zahraničí a jazykové kurzy obklopit jazykem, existuje celá řada. Vždy je však důležité najít aktivitu, která dotyčného baví, jakmile do studia zapojí emoce, paměť bude fungovat lépe,“ podotýká k tomu Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Lze podle ní sledovat filmy a seriály (na začátku s českými titulky, pak s cizojazyčnými a nakonec bez nich), poslouchat rádio (například BBC nebo písničky), případně si pustit audioknihu.

„Tím je možné trénovat porozumění mluvenému slovu a osvojení správné výslovnosti. Čtením v cizím jazyce si rozšiřujeme slovní zásobu a upevňujeme větnou skladbu,” doplňuje.

Chybí znalosti o trhu

Z údajů personální agentury nicméně dále vyplývá, že absolventi středních škol často nemají žádné znalosti o fungování trhu práce, o mzdové úrovni či o způsobech hledání zaměstnání. Jejich představy o ohodnocení neodpovídají realitě, často nedokážou ani správně napsat životopis a motivační dopis. Proto je řada zaměstnavatelů ani nepozve na pohovor.

„Čerstvým absolventům proto vždy radíme, aby byli pokorní a trpěliví, zjistili si obvyklé mzdy na postech, o které mají zájem, a především zapřemýšleli, proč se o danou pozici ucházejí,“ uzavírá Hill.

Zvlášť v technických oborech totiž musejí kandidáti prokázat skutečný zájem, jelikož většina společností preferuje uchazeče s praxí. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro kandidáta bez předchozích zkušeností, dá obvykle přednost absolventovi VŠ.