„Jsem rád, že i BIS drží krok se světovým trendem, kdy jsou zpravodajské služby v personální oblasti velmi aktivní. Zároveň jsme rádi vyslyšeli zájem z akademické půdy," řekl ředitel BIS Michal Koudelka.

Nesnadná výzva

K tematickým okruhům pro studenty patří kybernetická bezpečnost, terorismus či bezpečnostní právo. „Terorismus je největší hrozba současnosti a mě by do budoucna určitě lákalo se podílet na boji proti němu,“ uvedl jeden ze studentů.

Dostat se až na půdu zpravodajské služby a mít možnost mluvit s jejími experty bylo podle BIS pro studenty velkou a nesnadnou výzvou. Kdo se chtěl dozvědět například bližší informace o tom, jak služba pracuje, jak vypadá mezinárodní spolupráce tajných služeb, nebo jaké existují kybernetické hrozby, musel projít velmi přísným výběrovým sítem.

„Zájem studentů byl opravdu mimořádný, celkem se jich přihlásilo 243. Vzhledem k obsahu i místu stáže bylo nutné studenty prověřit, zjistit jejich motivaci a komplexní úroveň jejich osobnosti,” vysvětluje se ve zprávě BIS. Někteří studenti si to poté rozmysleli.

Zájem o práci

Do finále nakonec prošlo devět mladých lidí, kteří se shodují, že stáž jejich zájem o práci ve zpravodajské službě ještě prohloubila.

„Stáž je jen začátek, nyní budeme se studenty v kontaktu, chceme využít jejich zájem a potenciál, který v nich vidíme. Našim cílem je být prvním významným zaměstnavatelem, který jim nabídne velmi zajímavou práci,“ dodal Koudelka.

BIS bude ve stážích pokračovat i do budoucna. Bezpečnostní situace ve světě klade na zpravodajské služby značné nároky, k plnění stále komplikovanějších úkolů služba potřebuje získávat na pracovním trhu ty nejlepší lidi.