O možnostech firem, jak co nejefektivněji hledat budoucí zaměstnance a poskytovat jim kvalitní profesní růst, diskutovalo v uplynulých dnech na třicet odborníků z řad managementu českých i nadnárodních firem s představiteli univerzit na setkání pořádaném vzdělávací společností MgC Group.

Úzká spolupráce s univerzitami při získávání kreativních a schopných pracovníků se ukazuje jako efektivní cesta.

Firmám s náborem lidí čím dál více pomáhají univerzity. Až třicet procent studentů je totiž už nyní aktivních ve firmách, kde by chtěli po ukončení studia pracovat, a další zhruba třetina si tam občas přivydělává (bez zaměření na konkrétní oblast). Vyplývá to ze zjištění společnosti MgC Group, která se komunikací mezi studenty, univerzitami a firmami zabývá.

Univerzity pomáhají s výběrem

„Hlubší provázanost univerzit s podnikatelským sektorem dává smysl. Nejde jen o přípravu studijních programů nebo výzkum, ale také o začlenění univerzit do výběru kandidátů, což se pro podniky a firmy ukazuje jako velmi efektivní,“ připomíná Dana Lörincová ze zmíněné společnosti.

Personalisté ve firmách hledají podle ní různé způsoby, jak budoucí zaměstnance zaujmout. Úzká spolupráce s univerzitami při získávání kreativních a schopných pracovníků se ukazuje jako efektivní cesta.

Vazby posilují stipendia

„Firmy dnes navazují kontakt se studenty mnohdy už při studiu nebo těsně po jeho dokončení. Zkušení personalisté dokážou odhadnout, jaké pracovní síly bude firma v budoucnu potřebovat, a tomu je přizpůsoben jejich výběr. Univerzity zase mohou nasměrovat talent studentů k optimálnímu uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje Roman Kvasnička, proděkan pro vnější vztahy z České zemědělské univerzity v Praze.

Výjimkou nejsou ani podniky, které už po dobu studia poskytují studentům pracovní stáže (trainee programy) a stipendia. V případě, že se spolupráce osvědčí, mají po absolvování cestu do firem otevřenou.

Univerzity firmám rovněž doporučují, jak mladé lidi zaujmout. „Naším úkolem je najít ideální řešení jak pro studenta, tak pro firmu. Díky našemu zázemí, formě vzdělávání a výzkumu pomáháme s výběrem schopných pracovníků. V rámci komunikace s firmami se zaměřujeme na aspekty, které jim pomohou oslovit a zároveň si udržet čerstvé absolventy,“ zdůrazňuje Kvasnička.

Podle něj mladí lidé chtějí, aby jim práce poskytovala nejen obživu, ale také smysl. Proto je pro studenty důležitá i pověst firmy, její „DNA“. „A firmy se tomu musejí přizpůsobit,“ podotýká.

Seznámit se s firmou zblízka

Univerzity obecně investují značné prostředky do svého rozvoje, zejména do výzkumných a vzdělávacích infrastruktur. Organizují prezentační akce a vytvářejí materiály podporující spolupráci fakult s podniky a firmami. Studentům vysokých škol pak pomáhají v rozvoji a směřování jejich talentu.

„Vyhledávání studentů s předpoklady pro konkrétní pozice je pro vysoké školy důležitým tématem,“ připomíná Kvasnička.

Podniky a firmy zase studentům nabízejí témata bakalářských a diplomových prací, která jim pomohou přiblížit praxi. Umožňují jim vyzkoušet si práci ve firmě a zažít její každodenní chod. Odborníci a specialisté z firem se také aktivně podílejí na různých formách výuky na vysokých školách.

Se studenty na konzultační bázi pracují i vzdělávací společnosti. „Komunikujeme s nimi dlouhodobě. Poskytujeme jim první pracovní příležitost, umožňujeme praxi v oboru a podporujeme je v kariérním růstu,“ dodává závěrem jednatelka MgC Group Martina Jandečková.