Před časem jsem onemocněla a léčba se bohužel nevyvíjela úplně dobře, jsem v pracovní neschopnosti skoro rok. Bojím se, co se teď stane, pořád jsem nemocná, ale prý mi budou muset pracovní neschopnost ukončit. Je to pravda? A jak to bude s mým místem? Mám právo se na něj vrátit, nebo mě může zaměstnavatel dát na jiné?

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Obecně platí, že zaměstnanec je na základě rozhodnutí svého ošetřujícího lékaře v pracovní neschopnosti po celou dobu, kdy je dočasně neschopen práce z důvodu zhoršení zdraví – s tím, že pracovní neschopnost jako taková je limitována jen tím, zda lze považovat zhoršení zdravotního stavu za dočasné, nebo za dlouhodobé.

Pokud by se tedy jednalo o dlouhodobé omezení zdravotního stavu, pak je nutné zvážit, zda u zaměstnance došlo k poklesu jeho pracovní schopnosti alespoň o 35 procent, což odůvodňuje uznání invalidity (přiznané ve stupni odpovídajícím míře poklesu pracovní schopnosti zaměstnance) ve spojení se vznikem nároku na invalidní důchod – a zároveň také zákonnou povinností ukončit do 30 dní ode dne uznání invalidity pracovní neschopnost zaměstnance.

Nemocenské

Na rozdíl od samotné pracovní neschopnosti je odlišná právní úprava nemocenského, na které má zaměstnanec nárok od 15. dne pracovní neschopnosti, a to až v rozsahu 380 dní. S tím, že prvních 14 dní se poskytuje náhrada mzdy zaměstnavatelem – s výjimkou prvních tří pracovních dní, respektive prvních 24 pracovních hodin.

Nicméně v případě, že by i po uplynutí této lhůty nadále zdravotní stav zaměstnance odůvodňoval pokračování pracovní neschopnosti (a nikoli nutně již uznání invalidity), pak může být na žádost zaměstnance tzv. podpůrčí doba na základě vyjádření posudkového lékaře prodloužena příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení.

Ani neschopnost delší než rok nemění povinnost zaměstnavatele přiřadit vám po návratu do práce zpět vaši dosavadní pozici.

Podpůrčí doba může být prodloužena nejvýše o tři měsíce. Pokud ani pak zdravotní stav zaměstnance neodůvodňuje změnu v přístupu, může se podpůrčí doba opětovně prodlužovat, avšak celkem maximálně o 350 dní.

Návrat do práce

Při návratu do práce po skončení pracovní neschopnosti má zaměstnanec právo vrátit se nejen k práci sjednané v pracovní smlouvě, ale přímo i na pozici, kterou před pracovní neschopností vykonával, tedy „na svou židli“.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti by ale zaměstnavatel předtím, než začne zaměstnanci přidělovat práci, měl ověřit, zda je zaměstnanec i nadále zdravotně způsobilý k práci – a za tím účelem jej vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

Měl by tak učinit vždy, jedná-li se o nepřítomnost delší než šest měsíců, nebo o neschopnost delší než osm týdnů u zaměstnanců zařazených ve druhé a vyšší kategorii; případně pokud o prohlídku zaměstnanec sám požádá.

Shrnutí případu

Pokud vám zdravotní stav dosud neumožňuje návrat do práce a ani není takový, že by byl důvodný předpoklad, že byste již svou práci nemohla vykonávat, pak můžete požádat o pokračování své pracovní neschopnosti a prodloužení podpůrčí doby, po kterou máte nárok na nemocenské.

Ani neschopnost delší než jeden rok nijak nemění povinnost zaměstnavatele přiřadit vám po návratu do práce zpět vaši dosavadní pozici.

Odpovídali David Borovec a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.