ABSL je organizace sdružující společnosti působící v oblasti sdílených podnikových služeb. Podstatnou část tohoto sektoru tvoří podle Kulhánka IT a vývojová centra, kde působí tisíce kvalifikovaných expertů informačních technologií, jichž by se vesměs týkala horní daňová hranice.

ČSSD si představuje daňová pásma takto: do hrubé mzdy 30 tisíc korun měsíčně včetně by zaměstnanci platili na daních ze superhrubé mzdy 12 procent, pro hrubou mzdu 30 až 40 tisíc Kč by platila daň 15 procent, pro 40 až 50 tisíc korun 25 procent. Nad hrubý příjem 50 tisíc by platila právě daň 32 procent. [celá zpráva]

Nyní platí v ČR pro zaměstnance rovná daň 15 procent ze superhrubé mzdy, 19 procent platí firmy. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad 112 928 Kč platí i tzv. solidární daň, 7 procent z rozdílu mezi hrubou mzdou a zmíněným limitem.

Nedostatkové dovednosti napříč Evropou

„Silný nedostatek IT specialistů na českém trhu se často řeší náborem cizinců, kteří dnes tvoří zhruba třetinu všech zaměstnanců sektoru. Všichni tito odborníci pocítí negativně dopad navrhovaných daňových změn, což zvedne riziko jejich odchodu do zahraničí. Jde totiž o pracovníky, jejichž dovednosti jsou dnes nedostatkové napříč celou Evropou,“ upozorňuje Kulhánek.

Podle ABSL by v krajních případech zavedení navrhované daňové progrese mohlo vést až k uzavření některých podnikových center.

Prezident České lékařské komory Kubek naopak již v únoru varoval před devastací zdravotnictví. [celá zpráva]