Petra Dočekalová absolvovala na podzim 2016 v Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, který vede Karel Haloun. Jako téma své diplomové práce si vybrala písmomalířství.

Obor neustál nástup digitalizace

„Písmomalířství je obor, který v ČR neustál nástup digitalizace a levných velkoplošných reprodukčních technologií. Specializované učební obory zanikly a nevydávají se ani odborné časopisy a příručky. Veřejnost přestala estetiku ruční práce v tomto odvětví vnímat. Rozhodla jsem se proto obor samotný rehabilitovat,“ uvedla absolventka.

FOTO: UMPRUM

Celou problematiku pojala komplexně, zabývala se historií ručních písem, kontextem a juxtapozicí, úrovní ručně psaných nápisů i průzkumem, kolik písmařů se ručními písmy zabývá, rovněž prací se skripty a inovacemi a novými technologiemi.

Nové předlohy pro ručně psaná písma

Sama se stala písmomalířkou a rozvíjela práci se skriptovými písmy – do předloh, skriptových nápisů a digitálních verzí. V rámci diplomové práce vznikly čtyři nové předlohy pro ručně psaná písma, která navazují na místní tradici oboru.

FOTO: UMPRUM

„Moje nová písmomalířská dílna tak dnes umožňuje dostat řemeslné zpracování písma zpět do výkladních skříní, na štíty obchodů a do interiérů kaváren,“ popsala.

Její dílo se v rámci mezinárodních výstav podívá prakticky do celého světa.