Kdo se nemůže žádným způsobem dostat do práce, musí ihned informovat nadřízené o vzniklé situaci.

Zaměstnavatel nemůže trvat na tom, aby dotyčný dorazil

„Když se pracovník nemá jak dostat do práce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě má právo na volno na nezbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec do práce dorazil,“ vysvětluje Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti McRoy.

Za takové volno nicméně nedostane pracovník plat, a přichází tak o část své mzdy. Zaměstnavatel si může od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ od přepravní společnosti anebo mu nabídnout, aby si neplánované volno napracoval.

„Podle našich zkušeností se taková situace nejčastěji řeší domluvou. Zaměstnanec na ni nemusí přistoupit, na druhou stranu přijde o část výplaty,“ dodává Surka.

Náhrada mzdy při překážce v práci

Někdy se může stát, že zaměstnanec sice do práce dorazí, ale sněhová kalamita znemožňuje její vykonávání. Zaměstnavatel jej může přeřadit na jinou pozici za stejných platových podmínek.

Pokud ale počasí brání ve vykonávání jakékoli činnosti, vzniká takzvaná překážka v práci. Zaměstnanec tedy zůstává doma a pobírá náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent.