Loni klesaly míry nezaměstnanosti opakovaně na rekordní a stále nižší hodnoty, v letošním roce můžeme vzhledem k optimistickým vyhlídkám na růst ekonomiky očekávat pokračování tohoto trendu. V některých regionech však už nezaměstnanost klesla na reálná minima.

Investice do udržení kvalitních zaměstnanců

„Máme jednu z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v Evropě, například Praha je v celoevropském měřítku na 5. místě, před ní jsou jen některá průmyslová německá centra,“ připomíná ředitelka pracovního portálu Profesia Zuzana Lincová.

Populace v aktivním věku stárne, a trend, kdy jsou lidé blížící se padesátému roku věku pro zaměstnavatele neperspektivní, je dlouhodobě neudržitelný.

Lze tedy předpokládat, že stoupnou investice do udržení kvalitních zaměstnanců. Firmy se rovněž budou snažit přitáhnout potřebné pracovní síly z jiných regionů nebo zemí.

Změna náborových taktik

Další skutečností, která se v tomto roce ještě zvýrazní, je změna přístupu k náboru. Zaměstnavatelé budou stále silněji zapojovat marketingové nástroje, protože potřebují po letech, kdy uchazeče spíše odmítali, získat pozornost perspektivních zaměstnanců.

Zcela se změnilo vnímání absolventů, kteří v předcházejících letech jen těžko hledali bez praxe práci. Nyní jsou pro zaměstnavatele atraktivní cílovou skupinou, firmy se stále více angažují ve školách, vysokých i středních, kde se snaží oslovit nadějné talenty.

Vyrovnat se s demografickým vývojem

Zaměstnavatelé se nyní i v dalších letech budou muset vyrovnat s demografickým vývojem. Populace v aktivním věku stárne, a trend, kdy jsou lidé blížící se padesátému roku věku pro zaměstnavatele neperspektivní, je dlouhodobě neudržitelný.

Statistická data z let 2001 až 2015 ukazují, že výrazně ubývá lidí nastupujících do produktivního věku – ve skupině 20 až 29 let je téměř o čtvrtinu lidí méně. Ve věku 60 ale přibylo téměř 40 procent lidí.

Situace příznivější pro zaměstnance než pro firmy

Hospodářské prognózy na rok 2017 se jeví optimisticky, proto je důležité, aby podniky nezapomněly investovat. Konkurenční tlak vyžaduje stále vyšší uplatnění robotizace a digitalizace.

To může vést ke změně struktury pracovních sil, podniky budou potřebovat více kvalifikovaných a technicky vzdělaných lidí. Do situace výrobních podniků, které jsou orientované především na vývoz, zasáhne i plánované ukončení umělého oslabování koruny.

Když to shrneme, z pohledu zaměstnanců bude situace příznivá, budou mít větší zájem měnit práci a budou si moci vybírat z většího množství nabídek, zejména ti kvalifikovaní.

Méně příznivá bude situace z pohledu firem. Konkurence na trhu práce nadále poroste, bude stále náročnější obsadit volná pracovní místa, poroste tlak na zvýšení mezd a také fluktuace pracovníků. Nadále poroste význam kvalitního vzdělávání.