Ke konci září 2016 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,4 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 54 385.

V podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát, například prostřednictvím příspěvků ÚP na zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Významnou roli hraje také pracovní rehabilitace.

Mohou stačit malé úpravy

„I když se situace v ČR zlepšuje a řada zaměstnavatelů se rozhodla vydat cestou společenské odpovědnosti, stále mezi některými převládají předsudky a s nimi spojené obavy, které jim brání v přijetí zaměstnance se zdravotním postižením. Přitom často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu, a zaměstnavatelé tak mohou získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný se ‚zdravým' kolegou,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Od ledna do konce září 2016 finančně podpořil v rámci chráněných pracovních míst 1793 OZP, z toho 49 vykonává samostatně výdělečnou činnost.

Nejčastěji se jednalo o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám nebo operátorům call center. Celkem 178 uchazečům přispěl úřad na provoz CHPM.

Příspěvek na zřízení CHPM je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že na takovém místě musí minimálně tři roky pracovat OZP.

Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP poskytovat maximálně ve výši osminásobku (207 224 Kč) a v případě osoby invalidní ve 3. stupni maximálně ve výši 12násobku (310 836 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.