Příspěvek na dojíždění se vydává od dubna v pěti krajích - Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Ústeckém a Karlovarském. Nyní k nim přibude ještě Královéhradecký.

Žádost o podporu do konce června podalo 85 lidí, zatím ji úřady poskytly 21 osobám. Nejčastěji přiznaly částku 1500 korun měsíčně.

Ne každý splní podmínky

„Zájem o příspěvek je značný. Řada klientů ale nesplňovala podmínky pro jeho přiznání, proto dochází k jejich úpravě,” uvedla generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková.

Podle ní právě omezená možnost dojíždět a také neodpovídající kvalifikace snižují šance na uplatnění.

Do vzdálenosti deset kilometrů úřad dávku poskytne jen tehdy, pokud bydliště a místo zaměstnání nespojuje žádná veřejná doprava.

Nově budou lidé moci o příspěvek žádat už po pěti měsících, co budou v evidenci nezaměstnaných.

„Žádost může podat také klient, který je bez práce i kratší dobu, ale není možné zprostředkovat mu zaměstnání v místě bydliště kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě,” uvedla mluvčí úřadu.

Podle ní žádat po kratší době mohou i ti, kteří přišli či přijdou o práci při hromadném propouštění.

Každý měsíc předložit výplatní list

Dávku člověk dostane tehdy, pokud si najde práci na dobu neurčitou. Podporu mu úřad vyplatí ale i v případě, že místo bude mít na dobu určitou, a to na víc než půl roku. Dosud to musel být víc než rok.

V žádosti o podporu je nutné uvést datum nástupu do nové práce a adresu pracoviště. Předložit se musí i pracovní smlouva.

Když úřad příspěvek přizná, uzavře s žadatelem písemnou dohodu. Pracovník bude každý měsíc dokládat výplatní list. Podporu nezíská ten, kdo vydělá víc než 1,5násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí. Nyní to odpovídá částce 38 849 korun. Dosud to byl průměrný výdělek, tedy 25 899 korun.

Peníze na jízdné nebo i hlídání dětí

Na dojíždění od deseti do 25 kilometrů by člověk mohl získat 1500 korun měsíčně, na cestu od 25 do 50 kilometrů 2500 korun a na trasu delší než 50 kilometrů 3500 korun.

Do vzdálenosti deset kilometrů úřad dávku poskytne jen tehdy, pokud bydliště a místo zaměstnání nespojuje žádná veřejná doprava. Peníze je možné použít na jízdné, nákup pohonných hmot, ubytování i hlídání dětí, uvedla mluvčí.

Příspěvek není možné poskytnout tehdy, pokud člověk v posledním roce už v dané firmě pracoval, nebo bydlí ve stejné obci, jako je práce. Dávka se nevyplácí při dojíždění do zahraničí, výjimkou je jen Moravskoslezský kraj.