V roce 2015 činil medián mezd lékařů 50 224 korun, zatímco u všech dalších pracovníků loni ve 4. čtvrtletí 23 745 Kč. Medián mezd lékařů v platové sféře se zvýšil na 60 463 korun a v mzdové sféře na 43 102 korun.

Ekonomka Markéta Šichtařová sice s tím, že příjmy lékařů v nemocnicích stouply za poslední roky rychleji než ostatním zaměstnancům, nesouhlasí, připouští však, že jde o logický vývoj.

„Lékaři stále tlačí na vyšší mzdy, a když jim neporostou, vyhrožují odchodem do zahraničí,“ vysvětlila pro Novinky.

Pacienti jsou rukojmí, tvrdí ekonomka

Tím podle ní současně říkají, že chtějí vyšší rozdíl mezi mzdou lékaře a průměrnou mzdou v ekonomice. „Neboli tvrdí, že jsou důležitější než zbytek profesí v zemi,“ míní ředitelka Next Finance.

„Kdyby rostla životní úroveň v celé ČR, pak s růstem průměrné mzdy porostou i mzdy lékařů, a bylo by to tak správně. Ale pokud by každá profese vyhrožovala stejně jako lékaři, že odejde, pokud se jí nezvýší plat, za chvíli tu nikdo nezůstane. Pro mě to je jen vyděračství, kde klienti, označovaní obvykle potupně jako ‚pacienti‘, jsou rukojmí, protože se jim hůře brání než klientům jakéhokoli jiného oboru,“ kritizuje Šichtařová.

Trojnásobek průměrného příjmu

Růst platů lékařů byl v roce 2011 odstartován podpisem memoranda mezi lékařskými odbory a vládou. Příjmy lékařů v nemocnicích měly do ledna 2013 dosáhnout 1,5 až trojnásobku průměrného příjmu v zemi.

V nejmladších věkových skupinách nejsou rozdíly v mediánu mzdy lékařů podle sféry ani podle pohlaví příliš výrazné. Lékaři nad 35 let si už ovšem výrazně víc vydělávají, pokud jsou zaměstnanci příspěvkových organizací odměňujících tabulkovým platem.

Ve středním věku jsou také největší rozdíly výdělků mezi lékaři a lékařkami, což se vyrovná až ve věku nad 55 let.

Data zkreslují přesčasy

Podobně jako medián rostly i průměrné výdělky. Podle ministerstva zdravotnictví narostl mezi lety 2011 až 2015 průměrný plat lékaře ve státních nemocnicích z 57 687 na 66 373 korun a průměrná mzda lékaře v akciových společnostech z 55 514 na 58 828 korun.

Nejvyšší průměrné mzdy dosáhli loni lékaři v Ústeckém kraji, 70 624 korun měsíčně, nejvyššího platu pak lékaři v Královéhradeckém kraji, 79 385 korun měsíčně. Odbory ale upozornily, že data zkresluje velké množství přesčasů.

Proč jsou v soukromém sektoru platy nižší?

„Růst platů byl možný právě jen kvůli lobbingu ve státním sektoru,“ řekla Šichtařová. Proto platy rostly více ve státních nemocnicích, a proto jsou tedy ve státních nemocnicích vyšší než v soukromých.

„Kdyby zdravotnictví bylo soukromé, mělo by sice zase jiné mouchy, jako má třeba v USA, ale nepatřilo by mezi ně handrkování o platy,“ dodala ekonomka.

Průměrná hrubá měsíční mzda, kterou měli Češi v letošním 1. čtvrtletí na výplatních páskách, činila 26 480 korun. Každý pátý zaměstnanec pobíral v roce 2015 méně než dvě třetiny mediánu, tedy prostřední mzdy. Ta letos v prvním čtvrtletí činila 22 533 Kč. Medián mezd žen představoval 20 165 korun, naopak u mužů to bylo 24 570 korun.