Pracuji v kanceláři a v letních měsících zde máme opravdu horko. Proto bych se vás chtěla zeptat, od kolika stupňů a jak dlouho musí trvat vysoké teploty, aby zaměstnanci v letním období měli nárok na pitnou vodu od zaměstnavatele?

Zvýšená zátěž pro lidský organismus

Vysoké teploty znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus a tudíž i snížení pracovní výkonnosti a zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců. Na tuto situaci musí zaměstnavatel operativně reagovat a zajistit, aby zaměstnanci měli dostatečný příjem tekutin.

Zákon v tomto směru rozlišuje tzv. ochranné nápoje a nápoje zajišťující pitný režim.

Zajištění pitného režimu zaměstnavatelem

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout svým zaměstnancům pitnou vodu. Tato povinnost nedopadá jen na zajištění pitného režimu, ale i na zajištění dostatečného množství vody pro osobní hygienu zaměstnanců a pro případ potřeby i při poskytnutí první pomoci.

V tomto případě tedy pitná voda není vázána na dosažení určité teploty, ale zaměstnavatel ji musí zaměstnancům poskytovat celoročně.

Horké provozy

V tzv. horkých provozech, tedy na pracovištích, kde není možné odstranit tepelnou zátěž, má zaměstnavatel povinnost poskytovat ochranné nápoje. Obecně do této kategorie řadíme např. řidiče autobusu, pekaře, slévače apod.

Kancelář zpravidla horký provoz nepředstavuje, avšak pokud by v ní nebyla klimatizace a teplota by se v ní vyšplhala na více než 31 °C, tak by do tzv. horkých provozů spadala také.

Ochranné nápoje

Jako ochranný nápoj se poskytuje slabě mineralizovaná přírodní minerální voda, pramenitá voda či jiný obdobný druh vody. Ochranný nápoj nesmí být příliš slazený (nesmí obsahovat více než 6,5 procent cukru).

Co se týče alkoholu, tak právní předpisy připouštějí nápoje s obsahem jednoho procenta alkoholu – lze tedy poskytovat např. nízkostupňové pivo apod. (platí však zákaz podávání mladistvým zaměstnancům).

Objemově pak musí ochranný nápoj zaměstnanci pokrýt alespoň 70 % tekutin, které během osmihodinové směny ztratil.

Nárok zaměstnanců pracujících v kanceláři vzniká až při vyšších / extrémních teplotách, tj. 31 °C – 36 °C. Konkrétně zaměstnanec pracující v kanceláři např. při 34 °C  ztratí za 8 hodin cca 2 litry tekutin a zaměstnavatel mu tak musí poskytnout 1,4 litru ochranného nápoje.

Shrnutí

Nárok na pitnou vodu máte bez ohledu na teplotu na vašem pracovišti. V případě, že teplota bude opravdu extrémní a v kanceláři bude dosahovat 31 °C a více, tak vám navíc vzniká nárok na tzv. ochranné nápoje (obecně minerální vody), které vám zaměstnavatel musí obstarat.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Kristýna Menzelová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.