Pokud by lékaři nepracovali jako dosud nad povolených 416 hodin přesčasů ročně, neměl by brzy kdo nastoupit do služeb a nemocnice by byly schopny zajistit zřejmě jen akutní péči. V současnosti překračují lékaři přesčasy i 2,5krát.

„Z provedených předběžných šetření vyplynulo, že striktní dodržování zákoníku práce by způsobilo zastavení péče v českých nemocnicích a mělo by dramatický dopad na pacienty, kteří za současnou situaci nenesou žádnou odpovědnost," uvedl Engel.

Nedostatek lékařů

Na přelomu září a října budou odboráři na výkazech práce dokládat, že nemocnicím lékaři chybějí. A to i přesto, že jejich počet vzrostl. [celá zpráva]

Podle letošního průzkumu HealthCare Institute mezi řediteli nemocnic pociťuje 83 procent ředitelů nedostatek lékařů a 81 procent nedostatek sester. Meziročně je to nárůst o deset procent. Obavy o zajištění kvality péče stouply mezi řediteli o 22 procent a její dostupnosti o 17 procent.

Lékařské odbory představily počátkem června na společném jednání se zástupci vlády a zaměstnavatelů data o nedostatku lékařů a sester. Téměř tři čtvrtiny dotázaných v odborovém průzkumu odpověděly, že kvůli nedostatku personálu se nemohou postarat o pacienty tak dobře, jak by všichni chtěli nebo měli.

„Prezentace těchto faktů nepřinesla adekvátní odezvu vlády ani zaměstnavatelů, což považujeme za krajně nezodpovědné,” řekl Engel.

Rychlejší růst platů sester?

V českém zdravotnictví podle vyjádření ministra Svatopluka Němečka (ČSSD) pracuje lékařů dost, v přepočtu na počet obyvatel je Česko v horším středu EU. Nemocnicím ale způsobuje podle ministra problém dodržování zákoníku práce, víc lékařů by potřebovaly také s ohledem na využívání nových technologií.

Mnohem větší problém podle Němečka je se zajištěním sester. Ty odcházejí z nemocničních JIP a směnných provozů nemocnic do ambulancí, kde je práce klidnější. Němeček by chtěl sestry motivovat růstem platů rychlejším, než mají lékaři, a zrušením povinnosti absolvovat vysokou školu.