Počet odstraněných překážek v podnikání prezentovaný ve zprávě se ani zdaleka nevyrovnal počtu nových administrativně náročných povinností,“ upozorňuje předseda Sekce pro eliminaci byrokracie HK ČR Tomáš Sýkora.

Neustálé změny zákonů

Problémem, která Zpráva nezohledňuje, jsou podle něj i neustálé změny zákonů, nepředvídatelnost jejich vývoje, jejich nepřehlednost a složitost. Následný výklad a aplikace změn jsou nejednoznačné a rozšiřujícím se nešvarem je přijímání a zveřejňování závažných legislativních změn na poslední chvíli. „Připomeňme letošní smršť regulatorních opatření, jako je zavádění kontrolních hlášení, EET nebo snaha o zpřísnění regulace trhu práce,“ dodal Sýkora.

Za každé nové zrušit dvě stávající nařízení

Podle HK ČR by ke snižování administrativní zátěže přispělo především kvalitnější hodnocení dopadů regulace (RIA) a konec přijímání nové regulatorní zátěže. Další efektivní přístup k řešení administrativní zátěže podnikatelů představuje podle komory koncept „One in Two out“ (Jedna tam, dvě ven), který je aplikován ve Velké Británii, což v praxi  znamená, za jednu novou povinnost zrušení dvou stávajících.