Program poběží do 31. 12. 2018 a spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. ÚP ČR má v jeho rámci k dispozici 38 mil. Kč.

Před důchodem zapracují nováčky

Podstatou projektu je zajištění generační výměny. To v praxi znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na konkrétní pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň mu hrozí ztráta zaměstnání, a zapracovává nově přijatého kolegu do 30 let věku, který byl před nástupem do firmy v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR.

Podmínky účasti

Uchazeč o zaměstnání může vstoupit do projektu, jestliže od skončení školy odpracoval maximálně dva roky nebo byl na rodičovské dovolené či pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky. Přihlásit se může i uchazeč do 30 let, který odpracoval delší dobu, ale byl na rodičovské dovolené nebo pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky a zároveň opakovaně přišel o zaměstnání a dostal se do evidence ÚP ČR. V tomto případě ale musí splnit podmínku, že délka zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi nepřesáhla šest měsíců.

Dva způsoby příspěvku

Úřad práce ČR pak může zaměstnavateli, u kterého proběhne tzv. generační výměna, finančně přispět dvěma způsoby – na společensky účelné pracovní místo (max. 20 000 Kč /měsíc) a současně na udržení stávajícího zaměstnance (až 24 000 Kč měsíčně). Firma může příspěvky na mzdy pracovníků pobírat po dobu 6–12 měsíců. Musí ale splnit podmínku, že oba takto uzavřené pracovní poměry budou v souběhu.

Posílit smíšené kolektivy

„Cílem je posílit trend dnešní doby, a to smíšený kolektiv. Právě ten je nejefektivnější variantou pracovních skupin. Starší lidé mají neocenitelné zkušenosti a také přiměřený nadhled, navíc jsou loajální. Oproti tomu jejich mladí kolegové nejsou zatížení tzv. provozní slepotou, mají nadšení a nebrání se inovacím. To vše může velmi významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Přidanou hodnotou je taktéž modifikace ženského a mužského elementu v týmech,“ vyzdvihuje výhody programu generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokračování pilotního programu

Program navazuje na pilotní projekt Generační tandem, který se v minulosti v tomto regionu osvědčil a ÚP ČR zaznamenal velký ohlas jak ze strany zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců a evidovaných uchazečů. Účastníci přijatí v rámci projektu se nejčastěji „dělili o místa“ v administrativě, účetnictví, výzkumu, zemědělství, strojírenství, v dělnických profesích, ve zdravotnictví, bezpečnosti, obchodu nebo sociálních službách.