V ČR bylo vydáno více než dva miliony živnostenských oprávnění pro fyzické osoby a podle České správy sociálního zabezpečení bylo začátkem května aktivních 970.000 podnikatelů. Podle interních odhadů Bisnode podnikatelskou činnost vyvíjí necelých 920.000 podnikatelů, což představuje zhruba 44 procent všech živnostníků.

"Největší podíl neaktivních živnostníků evidujeme v severním pohraničí, zatímco v centrálních krajích nejméně, což zřejmě souvisí s výhodnější geografickou polohou pro podnikání," komentovala výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Živnosti podmíněné zkušenostmi se tolik nepřerušují

V některých oblastech podnikání podíl neaktivních živnostníků přesahuje 80 procent. Farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. K této činnosti je nezbytné určité vzdělání a zkušenost, a je-li živnostenský list založen, zpravidla se jedná o podnikatelský záměr, který má hlubší opodstatnění, a existuje tudíž menší pravděpodobnost, že bude přerušen.

Část živností je doplňkovou činností

Na druhou stranu u všech třech nejčastěji zapisovaných živností v ČR (služby zprostředkovatelů, maloobchod a restaurace) eviduje Bisnode vyšší podíl neaktivních podnikatelů. Řada živnostenských listů byla založena "na zkoušku" nebo jako doplněk k jiné aktivitě. "Tyto živnosti podnikatelé snadno přeruší, neboť za nimi nestojí extra úsilí ve srovnání s první skupinou. To vše nahrává tomu, aby byla živnost uspána ve větším rozsahu," dodala Štěpánová.