Certifikát podnikatelských dovedností (Entrepreneurial Skills Pass, ESP) mohou získat studenti středních škol ve věku 15 – 19 let. Získání certifikátu pro studenta zahrnuje: zapojení do praktického programu JA Firma (reálná studentská firma), průběžné vyplňování sebehodnotících dotazníků a závěrečný on-line test.

Počet zájemců roste

V loňském školním roce proběhl pilotní ročník v 17 evropských zemích včetně České republiky, kde se k certifikaci zaregistrovalo 390 studentů z 31 středních škol. K finálnímu testu se probojovalo 264 studentů a certifikát získalo 146 z nich. Letos se o certifikát uchází 1151 žáků z 61 škol. Testování koordinuje evropská vzdělávací organizace JA Europe, česká JA Czech je její součástí.

Usnadnit mladým vstup na trh práce

„Smyslem certifikátu ESP je usnadnit mladým vstup na trh práce. Nezáleží na tom, zda chtějí začít s vlastním podnikáním nebo být úspěšnými zaměstnanci. Držitelé tohoto osvědčení prošli roční praktickou zkušeností s reálným studentským podnikáním, rozvojem tzv. měkkých dovedností a složili mezinárodní on-line zkoušku podnikatelských a ekonomických znalostí,“ vysvětluje přínos Certifikátu podnikatelských dovedností Markéta Javorská, koordinátorka ESP v JA Czech.

Partnery a sponzory ESP jsou: Citi Foundation, VISA, Microsoft, MetLife Foundation, Arcelor Mittal, Barclays, HP, Hyundai, Intel a další. Více informací na stránkách JA Czech nebo na www.entrepreneurialskillspass.eu.