Z průzkumů v roce 2014 vyplynulo, že tři čtvrtiny zaměstnanců v Čechách by si přály možnost pracovat z domova. Tuto šanci nabízelo však pouze třicet procent firem. A kolik zaměstnanců jí opravdu využilo? Pouhých 10 %. O rok později vyzněly výzkumy obdobně - home office nabízela třetina firem, počet zájemců však klesl na polovinu.

Home office není pro každého

„Zdá se, že si lidé začali uvědomovat rizika a nevýhody spojené s prací doma. Může to být nižší motivace a schopnost soustředění, a tedy i menší pracovní výkon, ale také pocit izolace z chybějícího kontaktu s kolegy. Home office zkrátka nevyhovuje každému. Někdo například raději zvolí možnost flexibilní pracovní doby. Nabídek je však stále dost, v současné době máme na našem serveru okolo 5 000 pracovník nabídek s možností částečné nebo úplné práce z domova,“ říká Barbora Pangrácová z pracovního vyhledávače neuvoo.cz.

Home office versus home working

Důležité je podle ní také rozlišovat pojmy. Home office se používá  pro označení takového druhu práce, který je většinou vykonávám v kanceláři, ale s možností vzít si práci na určitý počet dnů domů. Často se používá například model, kdy jeden den v týdnu zaměstnanec pracuje z domova, ostatní dny z kanceláře. Pokud práci odevzdává kompletně z domova a prostřednictvím internetu, jedná se o takzvaný „home working“.

Podmínkou je vysoká motivovanost

„Tento způsob je vhodný především pro vysoce motivované a zkušené zaměstnance, kteří zvládnou práci si zorganizovat a odvádějí dobré výsledky i bez dohledu nadřízených a zároveň pro vyzrálé manažery, kteří nemají potřebu své zaměstnance neustále kontrolovat. Stále více se v Čechách rozmáhá také možnost „flexibilní pracovní doby“, kdy zaměstnanec je povinnen být v práci např. mezi 11 a 15 hodinou a zbytek hodin si volí tak, jak mu to vyhovuje,“ upřesňuje Barbora Pangrácová.