Péče o zdraví zaměstnanců může mít různé podoby. Někteří zaměstnavatelé ji řeší třeba volnými vstupenkami do bazénu, jiní pracovníkům nabízejí slevové karty do sportovních a relaxačních zařízení. Neustále však roste počet firem, které si dobře uvědomují přínos péče o kondici svých pracovníků a hledají různé způsoby, jak zlepšit jejich fyzickou i psychickou pohodu.

Zaměstnavatelé postupně začínají chápat, že se jim podpora dobré kondice pracovníků vyplatí

„Tento trend se v ČR projevuje ve větším měřítku posledních pět let. Především velké firmy pod heslem Buď fit! nabízejí zaměstnancům rozmanité aktivity na podporu duševního a tělesného zdraví, v jídelnách zavádějí zdravou stravu nebo podporují zapojení pracovníků do sportovních akcí, jako jsou běžecké maratóny a cyklistické závody,“ vypočítává Hana Čipera Janská ze společnosti HR MOLLO. Zkušenosti podle ní ukazují, že dlouhodobá podpora kondice pracovníků přispívá k tomu, že jsou méně nemocní, dosahují vyšší efektivity práce a často i lepší výsledky. Dobrá psychická pohoda zaměstnanců se navíc odráží v pozitivnější atmosféře na pracovišti.

Cvičení pro životní pohodu

Jednou ze společností, které se dlouhodobě zaměřují na péči o zdraví svých zaměstnanců, je pojišťovna MetLife se svým speciálním zdravotním programem „Well Being“.

„V rámci programu jsou přímo v naší centrále pravidelně pořádány různé aktivity přispívající k fyzické i psychické pohodě zaměstnanců, jako například měření tělesné skladby spojené s výživovým poradenstvím, workshopy kompenzačního a kancelářského cvičení, lekce jógy nebo společná zdravá snídaně připravená samotnými zaměstnanci,“ vysvětluje Iva Kaplanová, HR manažerka pojišťovny MetLife.

Zaměstnanci mohou využívat také tzv. multisport kartu pro zvýhodněnou návštěvu sportovišť a relaxačních zařízení. K dispozici mají rovněž úschovnu kol a sprchu, což usnadňuje rozhodování zaměstnancům, kteří přemýšlejí o dojíždění do práce na kole, koloběžce nebo o běhu. Mnozí pracovníci se pak s podporou firmy účastní běžeckých či cyklistických akcí, jako jsou cyklistické závody nadace Na kole dětem nebo iniciativa Do práce na kole.

Budoucnost „zdravých programů“

Podobné projekty mají i další firmy. Některé budují relaxační zóny, jiné pořádají přednášky o zdravé stravě, workshopy jak zvládat stres nebo kurzy relaxace. Hana Čipera Janská však upozorňuje na dvě úskalí: „Vedení firmy často očekává rychlé výsledky, ale péče o kondici zaměstnanců je dlouhodobá záležitost. A pokud ji firma nevnímá jako důležitou a dává na ni pouze minimum prostředků, neprojeví se žádný znatelný přínos. Jindy se zase nabídka míjí s poptávkou ze strany zaměstnanců, kteří by preferovali jiné aktivity,“ vysvětluje.

Řešením nesouladu nabídky zdraví prospěšných programů a přání zaměstnanců může být aktivní zapojení lidí napříč firmou do tvorby těchto programů. V MetLife se to osvědčilo. „Podobu našeho programu na budování pohody si určují sami zaměstnanci. Koordinátory projektu jsou dobrovolníci z řad kolegů napříč týmy, kteří mají spoustu svých vlastních nápadů a zároveň se jim snadno daří získávat podněty i od ostatních a pracovat s nimi,“ vysvětluje Kaplanová.

Vycházet lidem vstříc

Aktivity v rámci vytváření pohody v MetLife se týkají i oblasti pracovních podmínek. Z podnětu zaměstnanců tak ve firmě došlo k zavedení pružné pracovní doby či ke změně pravidel oblékání (dress-code).

„K budování podobných programů je nutné přistupovat flexibilně a s trpělivostí. Úspěšné aktivity opakovat, ty méně úspěšné nahrazovat jinými, a hlavně – poctivě a pravidelně sbírat zpětnou vazbu,“ zdůrazňuje Iva Kaplanová.