Alespoň poručíkem či poručicí se chce stát 55 % chlapců a 68 % dívek a minimálně hodnosti majora touží dosáhnout 18 % chlapců a 25 % dívek.

 Rovnoprávnost není sprosté slovo

Průzkum proběhl v rámci projektu obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda nazvaného Rovnoprávnost není sprosté slovo, který podpořilo ministerstvo obrany. V dotazníkovém šetření odpovídalo celkem 159 studujících Vojenské střední školy v Moravské Třebové, z toho 128 chlapců a 31 dívek ve věku od 15 do 19 let. Na jediné střední vojenské škole v České republice aktuálně studuje pětina dívek.

Zajímavá a dobrodružná práce

Studenti a studentky se v průzkumu shodli na motivaci k přihlášení na vojenskou školu a k budoucímu působení v armádě – většina (66 % chlapců a 65 % dívek) zvolila tento směr kvůli zajímavé a dobře placené práci. Necelá třetina chlapců (31 %) i dívek (32 %) šla na školu kvůli očekávanému dobrodružství.

Chlapci jsou na tom celkově lépe

Rovnost příležitostí v Armádě ČR hodnotí dívky a chlapci rovněž podobně. Zhruba polovina (49 % chlapců a 55 % dívek) je přesvědčena, že budou mít stejné šance jako opačné pohlaví. 45 % dívek se ale domnívá, že obecně lepší pozici mají v armádě chlapci, a totéž si myslí i 48 % chlapců.