Pracuji ve firmě, kde se výrobky vyrábí na složitých strojích a často i při vysokých teplotách ve směnném provozu. Zaměstnavatel zavedl kamerový systém, který zdůvodnil mimo jiné i péčí o bezpečnost zaměstnanců. V poslední době tento systém rozšiřuje i do kanceláří tak, aby kamery pečlivě snímaly monitory počítačů. Kam až může zaměstnavatel s tímto postupem zajít?

Sledování pracoviště kamerovým systémem

Při instalaci kamerového systému by si měl každý zaměstnavatel položit otázku, zda míra zásahu do soukromí „sledovaných“ zaměstnanců nepřevýší míru majetkového či bezpečnostního rizika, jež se zaměstnavatel touto cestou snaží omezit. To, zda je umístění kamer na pracovišti po právní stránce v pořádku či ne, ovlivňuje celá řada faktorů. Může jít např. o specifika prostor, které kamera zabírá, účel, se kterým zaměstnavatel kamery instaluje nebo to, zda kamera pořizuje záznam či nikoli.

Kamerový systém by měl sloužit k zabezpečení majetku zaměstnavatele či života a zdraví zaměstnanců. Instalaci kamerového systému může dále odůvodnit i zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele (např. provoz banky nebo směnárny). Naopak, používání kamerového systému pro účely sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců je z hlediska práva nepřiměřené.

Monitoring navíc musí vždy probíhat s vědomím zaměstnanců. Zaměstnanci musí být seznámeni s důvodem, rozsahem a způsobem, jakým je monitorování prováděno.

Zásah do soukromí zaměstnanců

Při monitorování pracoviště logicky dochází k určité míře narušování soukromí zaměstnanců. Podstatné je, zda je takovýto zásah přiměřený a zda nelze stejného efektu docílit jinými prostředky. Pokud zaměstnavatel instaluje kamery např. do výrobních prostor, ve kterých zaměstnanci pracují se složitými a drahými stroji a přístroji, bude instalace kamer pravděpodobně přiměřeným zásahem (avšak i zde by bylo třeba zhodnotit konkrétní podmínky a detaily plánovaného monitoringu).

Umisťování kamer do prostor kanceláří však bude problematičtější. Zaměstnavatel by v takovém případě musel své jednání podložit skutečně silným argumentem a i v takovém případě by musel míru narušování soukromí zaměstnanců co možná nejvíce omezit. V žádném případě však nebude oprávněn snímat monitory počítačů nebo obličeje zaměstnanců.

Shrnutí

Z vašeho dotazu vyplývá, že váš zaměstnavatel používá kamerový systém nejen k ochraně svého majetku a zajištění bezpečí na pracovišti, ale také ke sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců, čímž nepřiměřeně narušuje jejich soukromí a překračuje zákon.

Doporučujeme vašeho zaměstnavatele na jeho protiprávní jednání nejprve upozornit a situaci vyřešit „po dobrém“. V případě že odmítne, doporučujeme obrátit se s podnětem buď na Státní úřad inspekce práce, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odpovídali  Nataša Randlová a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.