Ve skloubení práce a péče o děti by podle výsledků šetření rodičům nejvíce pomohly úpravy v nastavení pracovního procesu. Třetina (33 %) dotázaných uvedla, že největším přínosem by pro ně byl zkrácený úvazek, 31 % respondentů by pomohla práce z domova (tzv. home-office), flexibilní pracovní dobu by pak zvolila čtvrtina (25 %) respondentů. Obdobná čísla potvrzuje i průzkum T-Mobile – největší zájem z flexi úvazků je právě o home office – za rok 2015 ho u operátora využilo 32 % zaměstnanců. Přibližně 11 % pracovníků aktuálně využívá snížený úvazek nebo smluvní posun pracovní doby.

Pružná práce zvyšuje motivaci

„Z uvedených odpovědí nám vychází, že rozhodne-li se zaměstnavatel podpořit svého zaměstnance tak, aby zvládl být plnohodnotným členem pracovního týmu a zároveň rodičem s dostatkem volného času na děti, získá pracovníka, který bude chodit do práce usměvavý, spokojený, plný motivace k vysokým výkonům,“ říká Lenka Bukačová, koordinátorka projektu MÁMY s ručením omezeným.

Flexibilita je samozřejmostí

„Nabízením různých flexibilních forem práce se snažíme zaměstnancům usnadnit nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Tento benefit považujeme v současné době nejen za důležitý, ale už i za samozřejmý. Také pro současnou generaci kandidátů, která vychází ze škol, je možnost práce „kdykoli a odkudkoli“ jedním z hlavních kritérií výběru budoucího zaměstnavatele. Při současné situaci na trhu práce musí firmy zohlednit i tento fakt a mnohé z nich, včetně naší, se interně mění nejen nabídkou různých možností práce, ale i fyzickým vytvářením nového pracovního prostředí,“ dodává Uršula Kráľová, výkonná ředitelka lidských zdrojů T-Mobile.

Příspěvky na školku netáhnou

Podle průzkumu organizátorů MÁMY s ručením omezeným mezi nejméně žádané zaměstnanecké benefity patří příspěvek na hlídání dětí či na mateřskou školu, možnost vzít si děti s sebou do práce nebo tzv. stlačený pracovní týden, kdy zaměstnanec například pracuje čtyři dny po 10 hodinách a zajistí si tím jeden den volna navíc. Tento trend potvrzuje i operátor T-Mobile. V rámci jeho systému benefitů Cafeterie je příspěvek na školku či příměstské tábory málo využívaný, vloni tuto možnost využilo pouze 40 zaměstnanců. Velice oblíbené jsou však u operátora rodinné akce typu Dětský den, kdy si mohou zaměstnanci přivést své děti do práce a užít si společně den plný zábavy v rámci připraveného programu.