Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na trh práce.

Celoživotní vzdělávání zvyšuje šance

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk své šance na získání zaměstnání zvýšit. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,“ uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Největší zájem o počítače a řidičáky

Počet lidí, kteří během roku 2015 absolvovali rekvalifikaci, je sice o něco nižší než v předchozím roce, ale vzhledem k celkově nižšímu počtu uchazečů o zaměstnání je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný.

Mezi klienty byl největší zájem o rekvalifikační kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví.

Padesátníci hrají mezi účastníky prim

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35–44 a 50–54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.