Nové prostory sloužící k praktické výuce pořídila škola za 18 miliónů korun, část investice uhradila dotace. Nová je například učebna elektrotechniky, zámečnických prací, svařování plastů, svařování elektrickým obloukem i plamenem nebo učebna hydrauliky a pneumatiky.

Přizpůsobí výuku potřebám praxe

„Výuka je nyní díky těmto zařízením orientována na zefektivnění procesů ve výrobě a údržbě, což odpovídá také směřování a vývoji železáren,“ upozornil ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Ivo Žižka.

Ředitel SOŠ Aleš Adamus uvedl, že hydrauliku a pneumatiku zavedla škola do praktické výuky na popud zřizovatele. „Železárnám přizpůsobujeme osnovy tak, aby absolventi byli seznámeni s technologiemi využívanými v praxi,“ dodal s tím, že i ostatní dílny jsou vybaveny systémy, které jsou specificky zaměřené na výuku odpovídající potřebám hutě.

Nejmodernější technologie

Modernizaci dílen si vyžádalo jejich zastaralé vybavení, některé dílny byly staré i několik desítek let. „To, čím tady disponujeme, je to nejmodernější na trhu. Výukové systémy patří ke špičce v zaměření na průmyslovou a procesní automatizaci. Je dobré, aby se naši studenti naučili pracovat na tom, co potkají v praxi,“ vysvětlil s úsměvem zástupce ředitele pro praktickou výuku Tibor Flachbart.

Moderní vybavení bude studenty motivovat

S vybavením učeben je spokojený, neboť se vyrovnají i německým a rakouským odborným školám, s nimiž třinecká SOŠ spolupracuje. Flachbart zároveň věří, že moderní dílny učně a studenty nadchnou a budou je motivovat.

„Předpokládám, že dojde ke zvýšení zájmu o naše obory, protože tohle je pro mladé lidi rozhodně zajímavější než staré vybavení,“ prohlásil Flachbart. Ví, že ne všechno je ideální. Pomoc by například škola potřebovala s obnovou strojového parku v ostatních dílnách nebo s pořízením 3D tiskáren, které má k dispozici zatím jen dvě.