Zájem studentů o keramické obory je totiž už několik let nízký. „Hlásí se k nám málo žáků, máme v průměru devět dětí na ročník v učebním oboru výrobce a dekoratér keramiky, ale bývalo to i méně,“ uvedla ředitelka SUŠ v Karlových Varech Markéta Šlechtová.

Žáci mohou získat stipendium

„Snažíme se obory propagovat, jezdíme na nábory do základních škol, účastníme se výstav středních škol, oblíbených Porcelánových slavností, zabýváme se doplňkovou činností. Navíc naši žáci mohou získat krajská stipendia a zaměstnavatelé o ně mají velký zájem,“ pokračovala ředitelka, která už před čtyřmi lety podepsala sektorovou dohodu keramických škol a firem, jež užší spolupráci s keramickým průmyslem přinesla.

Porcelánkám se daří

Přitom většina porcelánek v regionu hlásí, že se hospodářské výsledky zlepšují. „Pryč je doba, kdy si výrobci porcelánu stěžovali, že se jim nedaří a bude ještě hůř. Pro mě je zásadní, že výroba běží a že si shánějí nové zaměstnance. Proto rád podpořím obraz kraje jako regionu porcelánu, skla a lázeňství. Navíc vidím synergii školy a místních keramických firem, to je pro mě podstatné,“ uvedl hejtman Havel.

Absolventi jsou dobře připraveni

Zástupci společností Thun 1794 z Nové Role a König-Porzellan Sokolov se shodli na tom, že z uměleckoprůmyslové školy odcházejí dobře připravení absolventi. Přivítali nabídku ředitelky školy k účasti na podzimních výstavách středních škol, kde se mohou deváťákům a jejich rodičům prezentovat i místní firmy. Hejtman navíc vyzval obě strany, aby se vzájemně informovaly o výhledu potřebnosti absolventů v jednotlivých oborech.

Koordinovat potřeby firem s přijímáním žáků

„Firmy by mohly signalizovat v určitém časovém horizontu poptávku po vybraných absolventech a škola by tomu přizpůsobila přijímání žáků, případně oborovou strukturu,“ upřesnil Havel, podle něhož by se setkání zástupců porcelánek a SUŠ mělo zopakovat zhruba za půl roku.