Nejzajímavějším bonusem zůstávají podle výsledků ankety pro české zaměstnance progresivní výkonové složky mzdy a podíly na zisku. Tuto možnost volilo 36 % respondentů. Pro čtvrtinu (25 %) zúčastněných je na špici bonusového žebříčku pružná pracovní doba. Celkem vyrovnané jsou preference dovolené navíc (11 %), příspěvků na pojištění (12 %) a příspěvků na vzdělání a volnočasové aktivity (9 %).

Benefity nabízejí i menší firmy

„Ještě nedávno byly různé zaměstnanecké výhody a bonusy doménou velkých, zejména nadnárodních firem V posledních dvou až třech letech se však situace v České republice výrazně mění. Podle našich zkušeností nabízí různé benefity svým zaměstnancům již více než polovina malých a středních firem. Nabídka zajímavých bonusů je častým nástrojem pro udržení spokojenosti zaměstnanců a ocenění jejich práce,“ vysvětluje Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz

Nabídka se rozšířila

Nabídka bonusů se v průběhu let značně posunula – od stravenek a možnosti využívat mobilní telefon i pro soukromé účely po pestrou nabídku volnočasových aktivit, příležitostí pro vzdělávání nebo „zpružnění“ pracovní doby, pokud to charakter práce dovoluje. Roste i obliba bonusů spojených s péčí o zdraví – od příspěvků na sportovní aktivity, masáže přes zajištění nadstandardní zdravotní péče až po příspěvky na léky, lázeňské pobyty nebo rehabilitační péči a také využívání příspěvků na různé typy pojištění.

Od jednorázových výhod k podpoře rozvoje

„Obecně lze říci, že je patrný přesun od jednorázových věcných bonusů k dlouhodobější podpoře zájmů či rozvoje zaměstnanců. Zvláště pro zaměstnance s rodinami je ale nejlákavější pružná pracovní doba, možnost pracovat z domova, případně firemní školka nebo dětský koutek,“ vypočítává Lincová.

Příklon k nemateriálním bonusům

Firmy často volí systém tzv. cafeterie – nabídky různých typů bonusů, z nichž mohou zaměstnanci čerpat podle svého výběru do určitého finančního objemu. „Tím se snadno řeší disproporce spočívající v tom, že pro někoho je větší motivací jazykový kurz, pro jiného delší dovolená či příspěvek na pojištění. Jako nejlepší ale lidé často zmiňují naprosto nemateriální bonusy – přátelskou atmosféru ve firmě, uznalé kolegy a možnost dělat zajímavou práci, která je naplňuje,“ zdůrazňuje Zuzana Lincová