Uvádí to Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2014, kterou uveřejnilo Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

V magisterském studiu převládají

Na magisterském stupni studia na VŠ dlouhodobě převládají ženy, v roce 2014 jich bylo bezmála šedesát procen, mezi doktorandy 44,4 procenta. „Do zastoupení žen ve výzkumu se to ale nijak nepromítá, ačkoliv se celková populace výzkumníků poslední roky zvětšuje,“ uvedli autoři zprávy.

Méně než čtvrtina

Mezi léty 2013 a 2014 se počet výzkumníků zvýšil o 3038 lidí, z toho ale bylo jen 278 žen. Při přepočtení na celé úvazky ženy představují méně než čtvrtinu výzkumníků. „Aktualizovaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací si dává za cíl zvýšit do roku 2020 zastoupení žen na třicet procent při přepočtení na plné úvazky, což odpovídá současnému průměru EU,“ připomněla editorka Monitorovací zprávy Hana Tenglerová.

Muži jednoznačně převažují

Zastoupení žen klesá nejen v technických a přírodních, ale také v humanitních vědách. Jinde jejich podíl stagnuje. Například v technických oborech se mezi roky 2001 až 2014 zvýšil počet výzkumníků o více než devět tisíc lidí, z nichž bylo zhruba devadesát procent mužů. Ve stejném období získaly doktorát asi dva tisíce žen.

Podíl žen se snižuje i v akademické sféře

Zastoupení žen klesá na vyšších stupních akademické dráhy, největší propad je mezi odbornými asistenty a docenty. Ženy jsou také podle Monitorovací zprávy málo zastoupeny na rozhodovacích pozicích. Mezi lidmi z čela výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí bylo v roce 2014 jen 13 procent žen, v širším vedení jich působilo 23,3 procenta.