Je ale nutné nastavit takové parametry, které mimo jiné zajistí profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácností a legalizaci výkonu této činnosti. Takové jsou závěry projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, jehož cílem bylo zanalyzovat možnosti zavedení nového opatření do praxe.

Prevence sociálního vyloučení

Rodiče malých dětí, absolventi škol, osoby se zdravotním postižením nebo třeba lidé v předdůchodovém věku – to jsou skupiny uchazečů, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost a sociální vyloučení. Úřad práce ČR (ÚP ČR) jim proto věnuje zvýšenou péči. Veřejně prospěšné práce, zřizování společensky účelných pracovních míst nebo třeba rekvalifikace jsou jen některé nástroje, kterými se ÚP ČR snaží zvýšit jejich šance na trhu práce. Na druhou stranu existuje ještě řada možností, jak tento systém posílit. Jednou z nich mohou být právě služby pro domácnost.

Ve vyspělé Evropě běžná praxe

Díky této praxi se v řadě evropských zemí podařilo vytvořit desítky až stovky tisíc nových pracovních míst. Tak například ve Francii, kde systém existuje už od roku 1994, vzniklo 330 tisíc pracovních míst zaměřených především na oblast úklidových prací v domácnostech, ale také na péči o děti a seniory. V Belgii vzniklo za posledních devět let více než 150 tisíc pracovních míst, v Německu pak během osmi let 240 tisíc míst. V těchto službách pracují lidé většinou na částečný úvazek.

Mezigenerační výpomoc slábne

Důvodů pro zavedení služeb pro domácnost bylo hned několik. Vedle řešení nezaměstnanosti to byla zejména rostoucí potřeba sladit aktivity vykonávané v rámci rodiny s pracovní aktivitou, a to i v důsledku oslabující se mezigenerační výpomoci a stárnutí populace, a dále růst podílu osob využívajících služby pro domácnost v rámci neformálního sektoru.

Pomoc nezaměstnaným i pracujícím

„Jde o systém, který nabízí celou řadu možností, jak pomoci lidem nezaměstnaným i pracujícím. Aby ale mohl fungovat i v našich podmínkách, je nutné nastavit takové parametry, které dokážou zajistit profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácností a ‚kvalitní‘ pracovní místa,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává, že dalším předpokladem úspěšnosti nové služby je to, aby byla cenově dostupná.

Široký okruh činností

Pod služby pro domácnost je možné zahrnout široký okruh činností vykonávaných přímo v domácnostech, např. úklid, žehlení, praní, ale i doučování dětí nebo činnosti „kolem domu“, jako jsou zahradnické práce. V neposlední řadě je plusem takové praxe fakt, že služby pro domácnost jsou vykonávány především v místě bydliště zájemce či uchazeče o práci, případně v jeho bezprostřední blízkosti a mohou tak vytvářet pracovní příležitosti i v odlehlých regionech.