Jsem zaměstnán na dobu neurčitou. Brzy budu mít nárok na starobní důchod. Plánuji si důchod vzít a pokračovat ve své původní práci na původní smlouvu. Může mne zaměstnavatel jako pracujícího důchodce vyhodit nebo mi nějak měnit pracovní smlouvu?

Dosažení důchodového věku a skončení či změna pracovního poměru

Dosažení důchodového věku nebo pobírání starobního důchodu nemá podle zákoníku práce žádný vliv na trvání pracovního poměru nebo na pracovní či mzdové podmínky. Jinými slovy – tím, že zaměstnanec již dosáhne důchodového věku a začne pobírat starobní důchod, se pro něj nic nemění. Pracovní poměr normálně trvá a zaměstnanec dál chodí do práce.

Zaměstnavatel se může s takovým zaměstnancem rozloučit jen za standardních podmínek daných zákoníkem práce, tedy dohodou, výpovědí z důvodů vypočtených v § 52 zákoníku práce, okamžitým zrušením z důvodů vypočtených v § 55 zákoníku práce, případně zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Pokud by byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím stanovené doby.

Totéž platí i pro změny podmínek sjednaných v pracovní smlouvě. Dohodnuté podmínky nesmí zaměstnavatel měnit jednostranně (ledaže zákoník práce stanoví ve výjimečných případech jinak) a zaměstnavatel se tedy musí na všech změnách se zaměstnancem dohodnout.

Propouštění důchodců a diskriminace

Pokud by se navíc zaměstnavatel rozhodl přistoupit k „omlazování týmu“ a propouštět zaměstnance, kteří již dosáhli důchodového věku, mohlo by se podle okolností jednat o diskriminaci z důvodů věku. Diskriminační jednání nemá právní ochranu a například výpověď daná zaměstnanci z diskriminačních důvodů by byla neplatná a zaměstnanec by ji mohl napadat soudní cestou. Proti diskriminaci se rovněž lze bránit podněty na inspekci práce nebo veřejnému ochránci práv (tzv. ombudsmanovi).

Pobírání důchodu a výdělečná činnost

Zákony dnes neomezují výdělečnou činnost starobních důchodců. Pokud zaměstnanec pobírá řádný starobní důchod, může bez omezení pracovat a vydělávat a má nárok jak na dosaženou mzdu, tak na starobní důchod. Jinak je to u předčasného důchodu – tam jeho poživatel nesmí až do dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, která by mu zakládala účast na nemocenském pojištění.

Shrnutí

Ve vašem případě tedy nic nebrání tomu, abyste po dosažení důchodového věku pobíral starobní důchod (pokud vám na něj vznikne nárok) a zároveň dál pokračoval v práci u zaměstnavatele, pokud jste k výkonu vaší práce nadále zdravotně způsobilý. Pokud by se s vámi zaměstnavatel chtěl rozloučit nebo vám měnit pracovní podmínky jen z důvodů vysokého věku, mohlo by se jednat o diskriminaci a mohl byste se proto podle okolností obrátit na soud, inspektorát práce, a případně na ombudsmana.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.