Organizátoři projektu Technohrátky, zabývajícího se podporou technických a odborných oborů, proto iniciovali jednání u kulatého stolu, které hledalo odpovědi na otázky, jak řešit situaci a přitáhnout k těmto profesím žáky základních škol.

Trh práce potřebuje techniky

„Všichni víme, že potřebujeme technicky zaměřené zaměstnance. Právě v těchto oborech jsou děti nejvíc uplatnitelné na trhu práce. Jenže některé už nemotivuje ani měsíční stipendium ve výši 5000 korun! Nejen pracovníci ve školství, ale také zaměstnavatelé musejí nyní intenzivně působit na rodiče, aby je přesvědčili, že jejich firmy jsou životaschopné, perspektivní a moderní. Pak si do nich žáci najdou cestu,“ postěžovala si krajská radní odpovědná za školství Jana Pernicová (ČSSD).

Oslovit rodiče žáků

Kraj tedy hledá i další možnosti než Technohrátky a stipendia. V nejbližších týdnech a měsících chce verbovat rodiče žáků a probudit zájem alespoň u nich. „Nově jsem navrhla uspořádat na Svitavsku burzu firem, na které budou moci jejich představitelé v lednu oslovit rodiče žáků základních škol a představit jim své pracovní perspektivy,“ uvedla Pernicová s tím, že organizace se ujmou místní samosprávy společně s pracovníky lokálních poboček Úřadu práce.

Chybí podpora státu

Zaměstnavatelé na schůzce kritizovali především nedostatečnou podporu státu při řešení administrativních a legislativních opatření na podporu technického vzdělávání. Zmínili, že pro žáky středních škol jsou motivační variantou například firemní stipendia, zatímco pro žáky základních škol návrat k různým formám manuálních činností.

Vzbudit zájem dětí o techniku

„Považuji za prospěšné v základních školách zřizovat technicky zaměřené kroužky, které by vedli odborníci ze strojírenských firem. Ideální je zapojit žáky už v 5. nebo 6. třídě, kdy jsou ještě hraví a tyto aktivity je baví. Kroužky by navíc měly probíhat v dílnách středních odborných škol, aby děti poznaly toto prostředí,“ reagovala Božena Kaprasová z Masarykovy základní školy Polička.