Prestižní první místo v soutěži BELMA Awards 2015 (The Best European Learning Materials Awards) v kategorii učebnic pro druhý stupeň základních škol převzala při slavnostním vyhlášení Radka Šmahelová, vedoucí redakce Nakladatelství Fraus.

Méně teorie, více hudby

První česká učebnice hudební výchovy po roce 1989 staví na principech: méně teorie, více praxe, větší atraktivita pro žáky. Autoři sestavili komplet výukových materiálů k hudební výchově tak, aby žákům představili hudbu v plné šíři. Zároveň plně využívají všech možností interaktivity, které jsou v současné škole dostupné, včetně zapojení tabletů a interaktivních tabulí.

Udělat z pasivních konzumentů aktivní provozovatele

„Porota na učebnici ocenila právě možnosti interaktivity a celkovou koncepci učebnice, jež umožňují i z žáků bez praktické hudební zkušenosti a pasivních konzumentů hudby vychovat její aktivní provozovatele. Učebnice představuje hudební výchovu jako atraktivní předmět, který je blízký životu současných teenagerů – a to mimo jiné díky aplikaci klaviatura v interaktivní učebnici, zpěvníku s jednoduchými instrumentálními doprovody a karaoke verzi známých písní, včetně těch současných, populárních,“ vysvětlila principy nové učebnice Radka Šmahelová, vedoucí redakce Nakladatelství Fraus.