Do programů se školy mohou přihlašovat přes web www.jaczech.cz v průběhu celého školního roku (od druhého pololetí již na další školní rok). „Snažíme se vyučujícím co nejvíce zjednodušit zařazení našich programů do výuky. Pořádáme akreditovaná školení, kde pedagogy seznamujeme nejen s metodikou konkrétních programů, ale i s novými trendy v praktické výuce,“ uvedla Jitka Bulantová, programová ředitelka JA Czech.

Setkání světa škol se světem byznysu

Programy JA Czech jsou zaměřeny na podnikatelskou a finanční gramotnost, profesní orientaci a na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které závisejí na sociální a emoční inteligenci (práce v týmu, komunikace, prezentace před publikem atd.). Jsou založeny na praktické formě vzdělávání, při níž se setkává svět škol se světem skutečného byznysu. Cílem programů je usnadnit mladým lidem vstup na trh práce, volbu povolání nebo výběr dalšího vzdělávání. Během uplynulého školního roku se programů JA Czech zúčastnilo přes 11 000 žáků a studentů z desítek škol z celé České republiky.