Šetření se zúčastnily více než tři tisíce respondentů hledajících aktivně zaměstnání. Bez problémů splácí dluhy 13 procent dotázaných, čtvrtina splácí, ale přiznává, že to není lehké, a dalším osmi procentům dokonce hrozí exekuce. Tu už v současné době řeší alarmujících 14 procent uchazečů o práci.

Nutnost vyžít z minima

Současné podmínky exekucí a také insolvenčního řízení v praxi znamenají, že člověk musí vyžít z tzv. nezabavitelného minima. Po exekučních srážkách může například zbýt zaměstnanci, který živí manželku na rodičovské a dvě děti, z čistého výdělku 20 520 Kč pouhých 13 766 Kč.

Exekuce připraví o peníze i důvěru

Exekuce však nejsou těžkostí jen pro zaměstnance. Jsou spojeny i s administrativou na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec s exekucí také často ztrácí důvěru nadřízeného a může být těžší ho motivovat k lepšímu výkonu. „To samozřejmě znamená, že firmy jsou méně ochotné takové lidi zaměstnávat, což jejich situaci jen dále zhoršuje,“ vysvětluje Hana Kostovičová z portálu Prace.cz.

Vyšší mzda, možnost placených přesčasů ani mimořádné prémie totiž pro lidi postižené exekucí neznamenají přilepšení. „Každá těžce vydělaná koruna navíc zmizí, protože je použita na úhradu dluhu,“ připomíná Kostovičová. Někteří pak podle ní vidí jedinou cestu, jak svou situaci zlepšit, v práci načerno za hotové. To ale vede do začarovaného kruhu: nelegální prací porušují podmínky úřadu práce a jsou tak snazšími oběťmi podvodných firem. Navíc následky pocítí později v nižším důchodu.

Profesní růst může pomoci

Během diskuse v rámci Pohovorů nanečisto občanské iniciativy Rubikon se zaměstnavatelé shodli, že jedním z motivačních nástrojů pro tyto pracovníky je možnost profesního růstu nebo zvýšení kvalifikace. Zároveň je třeba zabránit tomu, aby člověk s dluhy do exekučního kolotoče vůbec spadl.

„Tito lidé o možnosti profesního růstu či zvyšování kvalifikace mnohdy vůbec neuvažují, přitom by stačilo, aby jim tuto možnost zaměstnavatel nabídl a podpořil je v jejich rozhodnutí,“ zdůrazňuje Kateřina Jirová, dluhová poradkyně Rubikon centra, které se dlouhodobě zaměřuje na opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti a se zadluženými klienty má bohaté zkušenosti.