„I přes fakt, že ženy představují celou polovinu populace, nemají možnost dostatečně reprezentovat společnosti, ve kterých působí. To ovšem neznamená, že gender je nejdůležitější, natož pak jediný aspekt diverzity,“ uvedla Alexandra Chin, zástupkyně prezidenta ACCA, ve svém nedávném vystoupení v Praze.

Pestrý kolektiv zaměstnanců

Firmy potřebují podle ACCA do svých týmů přijímat a rozvíjet lidi z různých etnických skupin s odlišným společenským postavením a vzděláním, s odlišnými zkušenostmi a z různých věkových kategorií. Jen tímto způsobem si zaměstnavatelé mohou vybrat z co nejširšího spektra talentů a podpořit tak inovativní myšlení, budovat vztahy s řadou nových zákazníků a kromě mnoha dalších výhod rozvinout stabilnější a globálnější firemní hodnoty.

Ženy ve vedení zvyšují výkonnost podniku

„ACCA je zastáncem větší diverzity ve složení správních rad firem nejenom z hlediska pohlaví, ale také odlišného prostředí a rozdílných zkušeností. Praxe potvrzuje, že přítomnost žen ve správních radách firem aktivně podporuje řádnou správu, zdravé řízení, a také zvyšuje výkonnost podniku,“ doplňuje Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, SlovenskoMaďarsko.