„Na trhu práce pozorujeme skutečnou euforii a nevídané oživení, které připomíná roky 2006–2008, než vypukla ekonomická krize. Trh práce se v posledních několika měsících výrazně proměnil ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Poptávka silně převyšuje nabídku pracovníků a ve velkých městech a v průmyslových zónách hlásí firmy jejich kritický nedostatek. Hlavním tahounem oživení na trhu práce je automobilový sektor, který vytváří nová místa nejen v samotných automobilkách, ale i v celé síti jejich subdodavatelů,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Nové personální strategie

Nová situace na trhu podle ní nutí zaměstnavatele k novým přístupům v personální strategii. Přehodnocují odměňovací schémata a benefity, jinak organizují své provozy, více využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání, organizují nábory ve vzdálených regionech nebo dokonce v zahraničí. „Na druhé straně v několika regionech zůstává vysoká nezaměstnanost a překonání této disproporce bude nadále velkou výzvou pro stát, firmy i jednotlivce,“ dodala Rezlerová.

Nejoptimističtější náborové plány s čistým indexem trhu 28 %, respektive 24 % hlásí zaměstnavatelé velkých a středních společností. Následují malé společnosti s indexem 6 % a řetězec uzavírají mikropodniky s 5 %.

Srovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají odvětví stavebnictví, zpracovatelský průmysl a finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s čistým indexem trhu práce 10 %. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody vykazuje nulový růst, a těžba nerostných surovin očekává dokonce mírný pokles počtu pracovních sil s hodnotou indexu –1 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější čistý index trhu práce 13 % hlásí Morava. Zaměstnavatelé v Praze a v Čechách pak očekávají index ve výši 4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zůstávají náborové plány ve všech třech regionech relativně stabilní.

Globální pohled

Přestože výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí jsou ve dvaačtyřiceti sledovaných zemích obecně pozitivní, míra zvyšování počtu pracovních sil je nevyrovnaná a nárůst bude v porovnání s předchozím čtvrtletím i se stejným obdobím minulého roku celkově slabší. Z globálního hlediska nejsilnější náborové prostředí v rozpětí od dvaačtyřiceti do šestnácti procent hlásí zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, v Indii, Japonsku, Hongkongu a ve Spojených státech. Nejslabší – a jediné negativní – náborové prostředí hlásí Brazílie a Itálie s minus třemi, respektive minus čtyřmi procenty.