„Ekonomický vývoj v České republice byl v roce 2014 poměrně pozitivní a vyhlídky pro rok 2015 jsou ještě optimističtější. To se konečně výrazněji odráží i na růstu poptávky po nových zaměstnancích, zejména v odvětvích automobilový průmysl, logistika, IT a call centra,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Nejoptimističtější náborové plány s čistým indexem trhu +31 % hlásí majitelé velkých společností. Ostatní následují s umírněnějšími očekáváními. Střední společnosti s indexem +9 %, malé s +5 % a mikropodniky s +4 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v sedmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější index předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s hodnotou +8 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s indexem +7 % a rovněž Zpracovatelský průmysl, kde index dosáhl na +6 %.

Na druhé straně dvě odvětví očekávají pokles počtu pracovních sil: těžba nerostných surovin hlásí index -6 % a vzdor optimistickým předpovědím mírný pokles očekává rovněž stavebnictví (-1 %).

Regionální srovnání

Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější čistý index trhu práce +9 % hlásí Morava. Zaměstnavatelé v Čechách očekávají index ve výši +3 % a v Praze zůstává index stabilní s hodnotou 0 %, což je v porovnání s předchozím čtvrtletím relativní pokles o tři procentní body.

Globální pohled

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se čistý index trhu práce zlepšil v patnácti a poklesl v osmnácti z celkově dvaačtyřiceti sledovaných zemí. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí zaměstnavatelé na Tchaj-wanu ( +46%), v Indii ( +41%), Japonsku ( +29%) a Panamě ( +17%). Nejslabší náborové prostředí hlásí Itálie (-6%).