Šanci na zlepšení dává finanční vzdělávání veřejnosti založené na úzké spolupráci mezi školami, neziskovými organizacemi a finančním trhem v čele s bankami. Česká bankovní asociace v rámci European Money Week představuje vybrané projekty finančního vzdělávání a na svých akcích podporuje otevřený dialog právě mezi bankami, školami a neziskovým sektorem.

Za devět let zlepšení jen o pět bodů

„Při srovnání výsledků dvou průzkumů realizovaných s odstupem devíti let, které se zabývaly úrovní finanční gramotnosti, jsme zaznamenali jen velmi mírné zlepšení. V roce 2006 činil Index finanční gramotnosti české populace v průměru 66 bodů, letos v únoru jsme dospěli k hodnotě 71 bodů,“ říká Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C.

Více jak polovina lidí například nechápe rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, zhruba pětina se neorientuje v tom, co je to RPSN. Každý pátý Čech netuší, k čemu slouží finanční plán. Téměř třetina domácností si nevytváří žádné finanční rezervy a 78 % lidí v zabezpečení na stáří spoléhá především na starobní důchod od státu.

Lidé podléhají likvidačním nabídkám

Špatné finanční návyky a nízké znalosti dostávají lidi do obtížně řešitelných problémů. „Čísla z průzkumu naznačují, že značná část lidí nemění své špatné finanční návyky a nedoplňuje si finanční znalosti. Tento stav je o to horší, že je v dnešní době finanční trh plný lákavých nabídek snadných půjček od predátorských poskytovatelů úvěrů. Dochází tak ke zvyšování rizika, že lidé snáze podlehnou relativně snadno dostupným finančním nabídkám, které jsou pro ně v konečném důsledku velmi nevýhodné až likvidační,“ říká Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Banky pomohou s výukou

Průzkum potvrdil naléhavou potřebu dalšího rozvoje finančního vzdělávání v České republice. „K tomu je ale nezbytná úzká spolupráce mezi školami, neziskovými organizacemi a finančními institucemi,“ připomíná Pavel Štěpánek. Proto se Česká bankovní asociace rozhodla v letošním roce připojit k projektu European Money Week, do kterého je zapojeno 23 evropských států, a jehož hlavním cílem je finanční vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol.

Zvláštní pozornost dětem a znevýhodněným skupinám

V centru pozornosti bank je, vedle finančního vzdělávání dětí a mládeže, také vzdělávání seniorů a znevýhodněných skupin, jako jsou děti v dětských domovech, matky v azylových domech, nízkoprahová a komunitní centra.
Banky nejčastěji organizují semináře, podporují výrobu výukových her, vytvářejí edukativní webové stránky, někde zajišťují koučink a pomáhají s výukou pracovníků neziskových organizací. Do finančního vzdělávání zapojují jako dobrovolníky své vlastní zaměstnance včetně zaměstnanců poboček.