Vstřícnější jsou k přáním potomků spíše otcové, než matky - svým dětem splní přání v průměru každý čtvrtý muž (24 %), avšak pouze každá šestá žena (16 %). Investice do zboží, které dítě nezbytně nepotřebuje, mohou však snadno přerůst do problémů se zadlužením. Potvrzuje to fakt, že každý čtvrtý Čech, který má odmítá omezit výdaje na dětské nákupy, má již za sebou zkušenosti s dluhy.

Dětstvím to nekončí

Snaha dopřát svým dětem to nejlepší však dětstvím nekončí. Pokračuje také v dospělosti, kdy se rodiče snaží dětem zajistit spokojený život a finanční nezávislost. Děti se během svého osamostatňování snadno ocitnou ve finančních problémech a jsou to opět rodiče, kteří jim přispěchají pomoci. Toho si jsou jejich potomci vědomi a tři čtvrtiny z nich (77 %) jsou ochotny od rodičů finanční pomoc přijmout.

Přijaté půjčky nesplácejí

„Pomoc rodičů se nemusí týkat pouze jejich finančních úspor. Často se například stává, že si lidé berou půjčky pro potomky na své jméno, případně je čerpají potomci na jméno rodičů, v některých případech dokonce bez vědomí rodičů. Přitom mladí věřitelé mnohdy nejsou schopni půjčky splácet a přenesou toto finanční břemeno na své rodiče,“ uvádí Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.

Většina se závislostí na rodičích nesouhlasí

Názory na finanční pomoc dětem ze strany rodičů jsou přitom rozporuplné. Převládají spíše negativní pocity – každý čtvrtý Čech (27 %) se zlobí na potomky, kteří využívají pomoci rodičů, neboť by naopak oni měli svým rodičům pomáhat. U každého pátého člověka pak převládají rozpaky (20 %), u každého desátého (8 %) hanba. Naopak pro třetinu (30 %) lidí je štěstím mít někoho, na koho je spolehnutí a pro šestinu Čechů (16 %) je to něco zcela normálního.