Po schválení Senátem a podpisu prezidenta republiky bude nová závěrečná zkouška v učebních oborech povinná. Završuje se tím reforma závěrečných zkoušek, která má zvýšit prestiž výučního listu.

Posílení prestiže výučních listů

„Sjednocení závěrečných zkoušek by mělo přispět k obnovení důvěry zaměstnavatelů k výučnímu listu,“ připomíná hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková. Zájem o jednotné zadání závěrečných zkoušek je podle ní mezi školami značný. V loňském školním roce je dobrovolně využilo 88 % škol s učebními obory.

Na zadáních se podíleli zaměstnavatelé

Základní součástí jednotných zadání jsou témata, jejichž databáze byla během projektu významně rozšířena. Dnes obsahuje 11 000 položek, což umožňuje školám připravit každý rok pro své žáky jiné zadání. Na tvorbě zadání se podíleli nejen učitelé odborných škol, ale také zástupci zaměstnavatelů.

Informační systém nové závěrečné zkoušky obsahuje také modul pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací modul a modul pro realizaci písemných zkoušek na počítači, který se bude letos v březnu testovat na třiceti školách.

Nabízejí školám pomoc

Po skončení projektu Nová závěrečná zkouška 2 v dubnu 2015 se bude Národní ústav pro vzdělávání i nadále starat o pravidelnou inovaci jednotných zadání, bude zabezpečovat funkci informačního systému a poskytovat školám metodickou pomoc.

„Školám, které si jednotné zadání ještě nevyzkoušely nebo ho používaly jen částečně, nabízíme pomocnou ruku,“ dodává manažerka projektu Dana Kočková.