Kvůli vytvoření tohoto uskupení se sešli zástupci kraje, úřadu práce, hospodářské komory, odborů, tripartity a také agentury rozvoje podnikání.

Společně řešit problémy

„Shodli jsme se na tom, že zahájíme přípravu Paktu zaměstnanosti, tedy partnerské dohody a platformy, která umožní ve vzájemné spolupráci samosprávy i státní správy, zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí inovativně řešit problémy na trhu práce a využívat dobrých nápadů a praxe z jiných regionů,“ řekl po jednání náměstek hejtmana Petr Navrátil (ČSSD).

Teritoriální pakty zaměstnanosti patří podle náměstka mezi nástroje, které se úspěšně využívají již téměř dvě desetiletí v řadě zemí EU a zkušenosti s nimi již mají i některé kraje v České republice, například Moravskoslezský či Ústecký kraj.

Monitorovat potřeby trhu práce

„Pakt by měl mimo jiné umožnit přesnější monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce v regionu i měření skutečných dopadů realizovaných opatření. Koordinace mezi jednotlivými institucemi v regionu by měla umožnit i realizaci různých integrovaných projektů, které právě vyžadují společný postup více resortů,“ poznamenala mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Využít evropské prostředky

„Pakt zaměstnanosti rovněž umožní v Karlovarském kraji efektivněji využívat evropské prostředky určené na posilování zaměstnanosti a nasměrovat je tam, kde mohou nejvíce pomoci,“ zdůraznil Navrátil.

Spolupráce s ostatními kraji

Organizací a přípravou byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která podle ředitele Vlastimila Veselého již delší dobu spolupracuje s organizátory paktů zaměstnanosti v jiných krajích. „Pakt zaměstnanosti rovněž umožní spojit síly ke společnému tlaku na centrální instituce, tedy vládu a jednotlivá ministerstva, aby věnovaly situaci v hospodářsky nejslabším regionu České republiky větší pozornost,“ připomněla Pavlíková.